Aktualno OG sada Ogulin

Zelena čistka – prikupljeno više od 19 tona otpada

Kao što smo već pisali, u Ogulinu je u subotu održana Zelena čistka, u kojoj su sudjelovali naši brojni sugrađani. Danas smo dobili i službene podatke o  količini prikupljenog otpada:

Komunalni otpad – 25 m3 (17,5 t)

Građevinski otpad – 0 kg

Opasni otpad (boje, lakovi, azbest, kemikalije i slično) – 10 kg

Opasni otpad (ee otpad: bijela tehnika i sl.) – 745 kg

Veći komadi pokućstva – 1070 kg

Gume – 485 kg

Količina skupljenog otpada u tonama: 19,81

Količina skupljenog otpada u kubnim metrima: 30 m3