Aktualno OG sada Ogulin

Kućice i štandovi koji se nude u najam bit će i ovaj put smještene u Parku kralja Tomislava

Turistička zajednica grada Ogulina je, kao organizator, 19. Ogulinskog festivala bajke objavila Javni poziv za ustupanje infrastrukture i lokacija za obavljanje ugostiteljskih i ostalih komercijalnih djelatnosti.

Lipanjsko izdanje 19. OGFB-a će se održavati od 7. do 9. lipnja, na već svima dobro znanim festivalskim lokacijama. Kućice i štandovi koji se nude u najam bit će i ovaj put smještene u Parku kralja Tomislava.

Javni poziv je otvoren do 20. svibnja, a iskaz interesa i odabir za korištenje lokacije (javne površine) i infrastrukture provodi se podnošenjem pisane prijave temeljem uvjeta ovog Javnog poziva.

Svi zainteresirani trebaju podnesti pisani zahtjev na adresu Turističke zajednice grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47 300 Ogulin, a mogu to učiniti i elektroničkom poštom na adresu: [email protected] s naznakom Za Javni poziv -19. Ogulinski festival bajke.

Detalje vezane uz ovaj Javni poziv, kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na web stranici ogulinske Turističke zajednice.