Aktualno OG sada Ogulin

Za utorak sazvana 17. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Marinko Herman sazvao je 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ogulina za utorak, 14. svibnja 2024. s početkom u 13 sati, u Gradskoj knjižnici i čitaonici.

Na dnevnom redu naći će se sljedeće točke:

1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo

2. Aktualni sat

3. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2023. godinu

4. Izvješće o radu i poslovanju Područne vatrogasne zajednice Ogulin za 2023. godinu

5. Izvješće o radu i poslovanju Športske zajednice Grada Ogulina za 2023. godinu

6. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ogulina za 2023. godinu

7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu

8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Socijalnog programa Grada Ogulina za 2023. godinu

9. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2023. godinu

10. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023. godinu

11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

14. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina za 2023. godinu

15. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Ogulina za 2023. godinu

16. Prijedlog Izvješća o dodjeli i utrošku sredstava Proračuna za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine za 2023. godinu

17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin

18. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za siječanj – ožujak 2024. godine.