Aktualno OG sada Ogulin

Gradsko vijeće – izvješća o radu i izvršenje proračuna

Nakon Aktualnog sata, današnja sjednica Gradskog vijeća nastavljena je podnošenjem izvješća o radu i poslovanju Turističke zajednice, Područne vatrogasne zajednice i Savjeta mladih, dok je izvješće o radu Športske zajednice skinuto s dnevnog reda.

O radu Turističke zajednice vijećnike je izvijestila Sanja Radošević i prihvaćeno je većinom glasova.

Rad Područne vatrogasne zajednice prezentirao je Mladen Žilić, te je dobio podršku svih vijećnika, kao i predsjednica Ana Salopek koja je izvijestila o radu Savjeta mladih.

U nastavku je bilo riječi o izvršenju proračuna grada Ogulina za 2023. godinu, te raznih programa.

Naime, posljednjim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu, planirani su
prihodi tekuće godine u iznosu od 13.020.696,00 eura, primici od financijske imovine i zaduživanja u
iznosu od 350.000,00 eura te višak prihoda iz prethodne 2023. godine u iznosu od 40.070,00 eura, što
čini ukupni proračun od 13.410.766,00 eura. Proračun je planiran kao konsolidirani proračun prihoda
grada i njegovih proračunskih korisnika, što znači da su sastavni dio plana proračuna i vlastiti i namjenski
prihodi šest proračunskih korisnika Grada Ogulina.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu utvrđeno je da
ostvarenje ukupnih prihoda tekuće godine iznosi 10.519.349,79 eura, što čini 80,79% godišnjeg plana, a
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 4,70%. Ukupno izvršeni rashodi za 2023.
godinu iznose 10.117.109,63 eura te čine 75,63% godišnjeg plana, odnosno veći su za 2,64% u odnosu
na izvršenje rashoda prethodne godine. Poslovna godina je završena s konsolidiranim viškom prihoda u
iznosu od 409.860,99 eura.

Prihvaćen je i prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.