Aktualno OG sada Ogulin

U Knjižnici dostupna nova usluga – posudba zvučnih e-knjiga

Članovima Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin dostupna je nova usluga – posudba zvučnih e-knjiga.
POSUDBA, ČITANJE I SLUŠANJE E-KNJIGA I ZVUČNIH E-KNJIGA ODVIJA SE U NEKOLIKO OSNOVNIH KORAKA:
– prijava u aplikaciju eZaKi, posudba i preuzimanje e-knjige na uređaj putem kataloga
– instaliranje neke od aplikacija koje podržavaju Readium LCP tehnologiju. Posuđena i na uređaj preuzeta e-knjiga može se čitati i/ili slušati tek nakon što se otvori u takvoj aplikaciji.
Prilikom prvog otvaranja e-knjige ili zvučne e-knjige u aplikaciji koja podržava Readium LCP tehnologiju, uređaj treba spojiti na internetsku mrežu zbog autorizacije za koju je potrebno unijeti PIN.
Posuđene e-knjige mogu se vratiti putem kataloga ili putem aplikacije koja podržava Readium LCP tehnologiju.
U jednom kalendarskom mjesecu član može posuditi 5 naslova, koje može koristiti istovremeno na 4 uređaja.
Besplatne aplikacije koje preporučaju za posudbu, čitanje i slušanje e-knjiga i zvučnih e-knjiga su Thorium Reader i Cantook by Aldiko.