Aktualno OG sada Ogulin

Poziv za izbor umjetničkog ravnatelja Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo

Organizacijski odbor Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo objavio je, 27. lipnja, Javni poziv za izbor umjetničkog ravnatelja Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo na mandatno razdoblje od dvije godine. Organizacijski odbor Smotre poziva sve zainteresirane i kvalificirane stručnjake i kulturne djelatnike da se prijave na ovaj natječaj. Kandidati za umjetničkog ravnatelja, kako navode, trebaju biti istaknuti stručnjaci i kulturni djelatnici s relevantnim iskustvom u području folklora, kulture i umjetnosti.

Prijave na natječaj se podnose poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1, 47300 Ogulin s naznakom “Prijava za izbor umjetničkog ravnatelja Smotre izvornog folklora Karlovačke županije Igra kolo NE OTVARAJ.” Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog poziva na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

Na spomenutim stranicama ujedno možete pronaći i pročitati sve uvjete koje kandidati trebaju zadovoljiti, kao i opis poslova umjetničkog direktora Smotre. Za dodatne informacije, zainteresirani kandidati mogu se obratiti putem elektroničke pošte na adresu [email protected].