Aktualno OG sada Ogulin

Uređenje svlačionica u Gradskoj sportskoj dvorani

U svibnju ove godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini između Ministarstva turizma i sporta te Grada Ogulina kao Korisnika. Ugovor se odnosi na projekt „Uređenje svlačionica u gradskoj sportskoj dvorani Ogulin“ ukupne vrijednosti 219.155,73 € pri čemu Ministarstvo turizma i sporta predmetni projekt sufinancira u visini od 173.133,03 € dok je preostali iznos u visini od 46.022,70 € osiguran od strane Grada Ogulina.

Cilj samog ulaganja je ispraviti nedostatke u svlačionicama u sklopu Gradske sportske dvorane Ogulin koje su u derutnom stanju i samim time negativno utječu na kvalitetu bavljenja sportom. U trenutnom stanju, svlačionice nisu kompatibilne s normativima i standardima propisanim od strane međunarodnih sportskih organizacija za pojedini sport.

U ovom trenutku u tijeku je postupak javne nabave male vrijednosti kojim će se odabrati najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova na uređenju svlačionica.
Uređenjem svlačionica u Gradskoj sportskoj dvorani dodatno će se potaknuti bavljenje sportom kako učenika tako i ostalih korisnika Gradske sportske dvorane što će u konačnici imati pozitivan utjecaj na prevenciju zdravlja.