Deset godina poslovnice Kontrol biroa u Ogulinu

Ove godine ogulinski Kontrol biro slavi deseti rođendan. Bio je to povod za razgovor sa voditeljem poslovnice Ogulin Igorom  Regetašem.

Recite nam nešto o tvrtki Kontrol biro i od kad djeluje u Karlovačkoj županiji?

Tvrtka Kontrol biro d.o.o. osnovana je 1992.  u Zagrebu na adresi Savski Gaj IV. put 10, s ciljem  pružanja  usluga iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, svojim poslovnim partnerima. Tvrtka ima 80 zaposlenih koji djeluju po raznim poslovnicama diljem Hrvatske. Od 2008 g. tvrtka djeluje i na području Karlovačke županije sa otvorenom poslovnicom u Ogulinu na adresi Škrile I/53. Poslovnica je otvorena kako bi se poslovnim partnerima što brže i efikasnije pružila usluga iz navedenih područja.

Koje sve usluge pruža tvrtka Kontrol biro d.o.o.?

Kontrol biro d.o.o. pruža usluge iz zaštite na radu (ispitivanje elektroinstalacija, udara od munje, radne opreme, radnog okoliša…), zaštite od požara (ispitivanje hidrantske mreže, vatrodojavnih sustava, panik rasvijete, plino dojave…), zaštite okoliša (ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, upise u registar onečišćivaća okoliša, izrada planova o gospodarenju otpada…), pregled dizala, ispitivanje plinskih istalacija, te provođenje stručnih osposobljavanja za razne programe (rukovatelj motornom pilom, viličarom, motornom kosilicom, strojevima za obradu drva….), idr.

Kakvi su zakonski propisi vezani za zaštitu na radu i zaštitu od požara koje poslodavci moraju ispunjavati? Možete li navesti  neke najvažnije?

Što se tiče zaštite na radu, poslodavci svakako trebaju imati izrađenu procjenu rizika. To je elaborat koji obrađuje sve opasnosti, štetnosti i rizike koji mogu nastati kod poslodavca u procesu rada. Isto tako, poslodavci su dužni svoje poslovanje uskladiti sa odredbama čl. 20 Zakona o zaštiti na radu koji propisuje vođenje zaštite na radu u tvrtki. I naravno, svaki poslodavac je dužan svoje radnike osposobiti za rad na siguran način, uputiti ih na liječnički pregled ukoliko rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, ispitati sva sredstva rada, osigurati osobna zaštitna sredstva te imati pisane upute za rad na siguran način. U dijelu zaštite od požara poslodavci trebaju redovito vršiti ispitivanja elektroinstalacija, sustava za zaštitu od munje, sustava za dojavu i gašenje požara.

Kakva je situacija u Ogulinu , pridržavaju li se poslodavci navedenih propisa?

Kod nas u Ogulinu poslodavci se u velikoj mjeri pridržavaju navedenih propisa, ali se u tom području treba konstatno dodatno usavršavati i educirati, jer kad do ozljeda dođe, obično takvi slučajevi završavaju sudskim procesima koji onda zahtijevaju izdvajanje dodatnog vremena, te određene financijske izdatke za poslodavca ili radnika .

Planirate li širiti poslovanje i kakvi su planovi za daljnju budućnost?

Tvrtka konstantno ulaže u nova znanja i educiranje novih kadrova. U našoj djelatnosti potreba za visokokvalificiranom radnom snagom je vrlo velika. Stoga se u budućnosti svakako planiraju nova zapošljavanja koja će doprijeniti radu naše tvrtke, jer neka od temeljnih vrijednosti tvrtke su ljudski intelektualni kapital, kreativnost, inovativnost i motivacija. Na kraju bi se želio zahvaliti svim našim klijentima na dosadašnjem ukazanom povjerenju i istaknuti da ćemo i dalje činiti sve kako bismo poslovali u skladu s potrebama i očekivanjima naših klijenata.

Facebook Comments