(Ne)pismenost Naučimo zajedno S vama kroz svaki dan

Akvizicijski, akviziterski

Često me ljudi pitaju: kaže li se akvizicijski ili akviziterski popust? No prije nego što odgovorim na postavljeno pitanje voljela bih navesti značenja osnovnih imenica od kojih je izveden pridjev, a to su imenice akvizicija i akviziter. Akvizicija (lat. acquisitio, acquirere, pribaviti) znači u administrativnom svijetu pribavljanje, skupljanje, traženje, obično u poslovanju (npr. akvizicija brodskoga tereta). U ekonomskom smislu znači spajanje dvaju ili više poduzeća u jednu poslovnu jedinicu (npr. provesti akviziciju). Najšire gledano, akvizicija je neka nova stečevina, prinova. Značenje koje je ljudima najpoznatije jest bavljenje nekom akvizicijom, što obavljaju akviziteri. Akviziteri su, dakle, oni koji prodaju neku robu (knjige, kozmetiku, posuđe) ili prikupljaju pretplatnike, osiguranike, oglase i sl. Akvizicija ima i preneseno značenje – kad tko „na položaju“ ubaci koga u posao i uvede ga u karijeru, kad ga namjesti „preko veze“, pa onda za takva pulena kažemo da je on akvizicija moćnika toga i toga.

Vratimo se početnom pitanju. Kad akviziter dovede akviziciju u firmu i toj istoj akviziciji bude dodijeljen popust, hoćemo li takav popust zvati akviziterski ili akvizicijski? Budući da taj popust ne može dati akviziter bez znanja i odobrenja uprave (on je samo prodavač određenih usluga) i budući da je upravo pojava nove akvizicije potaknula spomenuti popust, mislim da bi ga trebalo zvati akvizicijski popust. Jer za davanje popusta važnija je akvizicija nego tko ju je pribavio.