Pred šumarijom gužva za drva

“Dok šumarija puni vagone i kamione Mlečanima i vozi drva za Italiju, Ogulinci kampiraju pred Šumarijom danima, od 4 sata u jutro, kako bi uplatili drva …kao da živimo na otoku u južnoj Dalmaciji, pa nema šume za nas….”
Ovu smo primjedbu primili od jednog našeg čitatelja, pa smo zamolili odgovorne u Hrvatskim šumama da to prokomentiraju.

Odgovor Dražena Stošića, voditelja Uprave šuma u Ogulinu, primili smo vrlo brzo, a u njemu stoji:
Hrvatske šume d.o.o. imaju ugovore s kupcima koje moraju ispoštovati. Isto tako, po cjeniku glavnih šumskih proizvoda čl. 22. „prodaja drvnih sortimenata za potrebe pučanstva putem blagajne je moguća: – do 30m3 ogrjeva po domaćinstvu“. U važećem Pravilniku o prodaji proizvoda i usluga čl. 24. stoji i da: „proizvodi i usluge za potrebe lokalnog pučanstva koji se prodaju na blagajni, plaćaju se predujmom ili najkasnije prilikom preuzimanja. Protekla zima (iako još uvijek traje) je bila dosta hladna i naravno da je potreba za ogrjevom povećana, pa tako i sam pritisak za uplatom ogrjeva. Nakon odluke da se može krenuti sa uplatama ogrijeva za domaćinstva u 2017.godinu, dolazi do gužvi kod uplata gotovinom, zbog dnevnog limita zaprimljene gotovine. Gužva se polako smanjuje tako da će, kao i svake godine, svi biti zadovoljeni”- istaknuo je Dražen Stošić.

Facebook Comments