Sonja Drašković – nova direktorica Turističkog ureda TZ grada Ogulina

Stigla i službena potvrda naše jučerašnje vijesti

OGportal još sinoć je objavio vijest, tada još neslužbenu, kako je nakon nešto manje od tri mjeseca od raspisivanja natječaja, za novu direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina izabrana Sonja Drašković . Danas je to i službeno potvrđeno u obliku informacije objavljene na stranicama Turističke zajednice grada Ogulina. Obavijest prenosimo u cijelosti:

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, na neodređeno, u punom radnom vremenu

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 25. točke 7. Statuta Turističke zajednice Grada Ogulina (Službeni Glasnik Karlovačke županije br. 14/2010 od 13. travnja 2010.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Ogulina od 06.03.2017. godine, nakon provedenog javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, objavljenog 18.12.2016. godine u tiskanom izdanju Večernjeg lista i na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Ogulina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Ogulina upućuje

 

OBAVIJEST

o izboru kandidata za radno mjesto direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, na neodređeno, u punom radnom vremenu

 

Na temelju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Ogulina, Turističko vijeće je izvršilo evaluaciju kandidata prijavljenih na javni natječaj.

Nakon provedenog postupka provjere ispunjavanja administrativnih i formalnih uvjeta natječaja, provjere znanja stranog jezika i poznavanja rada na osobnom računalu od strane nezavisnih stručnih evaluatora, provedene evaluacije dodatnih znanja i vještina iz područja dodatnog poznavanja stranih jezika, promocije i marketinga te organizacijskih vještina, provedene evaluacije Programa rada dostavljenog u prijavi kandidata/kinja te održanom intervjuu s kandidatima/kinjama, Turističko vijeće je sastavilo rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova i utvrdilo da je najveći broj bodova ostvarila kandidatkinja Sonja Drašković iz Zagreba, te je ista izabrana za navedeno radno mjesto.

Obavijest o izvršenom izboru kandidata dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Ostali kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj, a koja se nalazi u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina. Dokumentacija dostavljena u okviru prijave na natječaj može se podići u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Ogulina, Ogulin, Kardinala A. Stepinca 1.

Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu za rad u Turističkoj zajednici grada Ogulina.

TURISTIČKO VIJEĆE

(Turistička zajednica grada Ogulina)

Facebook Comments