Urbanistički plan mora na doradu!

O izmjenama Urbanističkog plana Grada Ogulina, već smo dosta pisali, no pojavili su se neki novi momenti, pa se opet moramo vratiti na istu temu. Naime, OGportal je, opet neslužbeno, doznao da je Prostorni plan “pao” na pribavljanju suglasnosti nadležnog Zavoda za prostorno uređenje.

Potvrdila nam je to pročelnica Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinskopravne poslove u Gradu Ogulinu, Slavica Zubčić.

“Ne bih rekla da je “pao”, ali nadležni Zavod za prostorno uređenje je iznio mišljenje kojim se traži još jedna dorada, a za to je odgovoran izrađivač Urban design. Zbog te dorade ne može se o planu raspravljati na idućoj sjednici Gradskog vijeća, jer se opet mora provesti javna rasprava. Ona će biti kraća, ali sve mora proći istu proceduru”- pojasnila nam je pročelnica Slavica Zubčić.

Prilikom prethodne rasprave je, podsjetimo, Zahtjeve fizičkih i pravnih osoba kojih je ukupno u periodu od 2005. do danas bilo 753, razmatralo Povjerenstvo koje je imenovao Gradonačelnik, a koje se sastoji od sedam članova i predstavnici izrađivač plana, tvrtke Urban design d.o.o. iz Zagreba. Uz ovaj tim ljudi u izradi plana sudjelovala su i javnopravna tijela koja sukladno Zakonu o prostornom uređenju daju svoje uvjete koji moraju biti razmotreni i ugrađeni u plan. Prije usvajanja konačnog prijedloga III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ogulina na predstavničkom tijelu potrebno je pribaviti suglasnost nadležnog zavoda za prostorno uređenje, koje je, eto, odlučilo da je potrebna dorada.

Facebook Comments