OG sada Ogulin

Je li i Vitunjčica skrenula?

OG portalu obraća se sve više naših čitatelja, upozoravajući nas na razne osobne, ali i druge probleme za koje bi javnost trebala doznati. Tako smo, nakon nekoliko kritika na društvenim mrežama, a potom i u neposrednom razgovoru sa našim čitateljima, doznali da se neke čudne radnje događaju na obalama rijeke Vitunjčice, koja je nakon Gacke, najbolja rijeka za lov ribe mušicom.
Uputili smo se na teren i ono što smo vidjeli nije nas ugodno iznenadilo. Naime, na dijelu Vitunjčice uzvodno od ribogojilišta, na dijelu prije mosta za Brestovac, po svemu sudeći je otvoren i proširen, a možda i produbljen kanal kojim je prije zahvata proticao jedan mali, dio rijeke Vitunjčice, više u obliku potoka, dok je glavnina vode tekla prirodnim tokom, preko jaza i dalje prema mostu. Otvaranjem i proširenjem tog kanala, većina vode Vitunjčice sada prolazi tuda, donedavni prirodni tok se pretvorio u skoro stajaću vodu, a niti jaz više ne postoji. Mislimo da je time ozbiljno narušen eko sustav rijeke a bez neke potrebe jer je ribogojilište uzvodno od toga dijela pa nije moguća ugroza velikim vodostajem sa te strane.
Rijeka Vitunjčica jedna je od omiljenih ribolovnih destinacija kad je u pitanju fly fishing odnosno ribolov suhom muhom.
Poslali smo upit i iz Hrvatskih voda dobili odgovor u kojem stoji:
Na  rijeci Vitunjčici,  oko 2 km uzvodno od ušća u Gornju Dobru, nalazi se ribogojilište HEP-a s kojim Hrvatske vode imaju Sporazum o suradnji u području zaštite od štetnog djelovanja voda. Prema navedenom Sporazumu planiraju se godišnji programi aktivnosti i izvode radovi.
Radovi na Vitunjčici izvedeni su u okviru programa radova preventivne, redovne i izvanrednu obrane od poplava i leda, u funkciji održavanja voda I. i II. reda tijekom 2016. godine, a na temelju zahtjeva HEP-a, zbog ugroza bazena ribogojilišta kojem je prijetilo poplavljivanje velikom vodom Vitunjčice. Korito Vitunjčice gusto je obraslo vegetacijom, a na pojedinim mjestima je došlo do nakupljanja naplavina što je stvaralo uspor u koritu.  Izvedeni su radovi uklanjanja naplavina iz korita, mjestimičnog krčenja raslinja i djelomične sječe drveća po postojećoj trasi  koja su smanjivala proticajni profil korita Vitunjčice. Radovi su izvedeni oko mosta (prilaz ribogojilištu) te nizvodno po trasi korita. Radovi na iskopu ili skretanju toka nisu izvođeni niti su planirani jer nisu niti panjevi vađeni. Izvedeni su radovi u vrijednosti 80 000,00kn. Nakon uklanjanja raslinja iz korita evidentirana su ušća manjih desnih pritoka Vitunjčice kojima se voda iz okolnih depresija ulijeva u Vitunjčicu.  Navedena dionica Vitunjčice od ušća u G. Dobru do ribogojilišta nalazi se unutar zahvata buduće retencije Turkovići za koju je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola i u tijeku je otkup zemljišta. Uz navedeno bit će potrebno izgraditi zaštitni zid kojim će ribogojilište biti zaštićeno od plavljenja što je sastavni dio projektnog rješenja retencije. Ovdje se ne radi o regulaciji (promjena toka rijeke) ili o izgradnji objekata na Vitunjčici već o minimalnim radovima održavanja kojima se sprječava štetno djelovanje voda tj. ugrožavanje imovine. Raslinje izvan korita je ostalo jer je ostavljano svako drvo koje nema utjecaj na proticajni profil korita Vitunjčice.
Iz ovog  odgovora jasno se vidi da su Hrvatske vode čistile samo drveće, grmlje i raslinje iz korita rijeke kako bi se omogućio normalan protok, pa nam nije jasno zbog
čega su  i obale toliko jako “ogoljene” jer, kako nam kažu ribolovci koji bolje poznaju to područje, sve to sigurno nema povoljan utjecaj na eko sustav Vitunjčice, prije svega na ribe jer su time drastično promjenjene njihove specifične mikrolokacije sa dosta raslinja oko rijeke, u čijim sjenama su plivale velike pastrve. Još manje je jasno zbog čega je, na neki način, promjenjen dosadašnji, prirodni tok rijeke koja sada teče prije spomenutim “prečacem”. Stekli smo  dojam da u Hrvatskim vodama nisu  upoznati s konkretnom situacijom na terenu i uputili dodatni upit na koji do sada odgovora nema.
Pokušavali smo nešto više doznati i u ogulinskom Šporstkom ribolovnom društvu, koje gospodari ovom rijekom i koje mora biti upoznato sa situacijom i koje mora dati barem svoje mišljenje o zahvatima koje se na području njihovog gospodarenja vrše.
No, čujemo da se  tamo priprema izborna skupština i da je staro vodstvo “na ledu”, pa se danima nitko ne javlja ne telefon i od njih nismo uspjeli čuti ništa.  Možda nam se nakon ovog članka netko javi.
Lijevo je Ribogojilište a s desne strane se vidi jako očišćena i ogoljela obalaOgoljele obalePrije je tekla desno, a sada je "skrenula"Tekla je pravo......a sada desnoGolet