Besplatna pravna pomoć u udruzi Radost

U prostorijama Udruge Radost sutra, četvrtak 13.04.2017.g. od 09 do 12 sati, u okviru pružanja BESPLATNE pravne pomoći. održat će se dežurstvo Pravne klinike.
KAKVU POMOĆ PRUŽA KLINIKA?
Pravna klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Pravilnika o studiranju i Akta o organizaciji Pravne klinike.
KOJI SE KORISNICI MOGU OBRATITI KLINICI?
Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici za pravnu pomoć. O tome hoće li klinika prihvatiti rad na njegovom predmetu odlučuje se na sastancima tijela Klinike, na temelju analize slučaja te u skladu s kriterijima za prijem predmeta.
Dakle, svi građani, bez obzira da li su članovi Udruge, mogu potražiti pomoć Pravne klinike, sutra od 9-12 sati u prostorijama Udruge Radost.
Facebook Comments