DNEVNO IZVJEŠĆE PUZS KARLOVAC ZA 13/ 14. travnja 2017. godine

U protekla 24 sata Županijski centar 112 (ŽC 112) Karlovac zaprimio je 129 poziva građana. Od poziva hitne zdravstvene problematike Županijskog zavoda za hitnu medicinu, građani su preko ŽC 112 zatražili pomoć u 17 navrata, od toga je u 7 pozivu zatražena intervencija medicinskog tima dok  su 10 poziva bila savjetodavne naravi.

Bila su tri požara otvorenog prostora u Orljakovu, Jeseničko Polje i Skradniku. JVP Karlovac gasila požar drvarnice u Turanjskom Poloju.

Facebook Comments