(Ne)pismenost Naučimo zajedno S vama kroz svaki dan

Autocesta, autoput

Kad se gradila nekoć glavna prometnica u bivšoj državi (SFR Jugoslaviji), koja je povezivala dva najveća grada, Zagreb i Beograd, ona se zvala – a kako drukčije nego Autoput bratstva i jedinstva. Bratstvo i jedinstvo trebalo se očitovati u svemu, pa i u prometnoj povezanosti. Zašto se ta prometnica zvala autoput, a ne autocesta, sasvim je razumljivo. Uza sve bratstvo i jedinstvo, u svemu je trebao prevladavati srpski izričaj, a to je u ovom slučaju bio autoput. Srbima put znači cesta. I hrvatski jezik poznaje imenicu put, ona je dobra hrvatska riječ, samo je pitanje što znači. Put u hrvatskom jeziku znači: 1. utaban ili utrt dio zemlje koji služi za prolaženje i kretanje ljudi, životinja, vozila (seoski put, kolni put, makadamski put, zaobilazan put), 2. prostor po kojem se ili kroz koji se odvija kretanje i javni promet (pomorski put, zračni put), 3. anat. dišni putovi, 4. putanja, staza (put nebeskoga tijela), a ima i prenesena značenja: put do uspjeha, križni put (doslovno i preneseno), izvesti koga na pravi put itd. Put znači i svaku prometnicu nižega ranga, šumsku stazu (put), poljski put, a znači i putovanje: spremamo se na dalek put, Put oko svijeta u 80 dana (Jules Verne). Cesta nam nikada ne znači putovanje, što npr. Česima znači, pa kad vam žele sretan put, kažu vam to upravo imenicom cesta. I glagol putovati u češkom se kaže cestovati. Cesta u hrvatskom znači uređenu prometnu površinu veće širine za vozila i pješake, obično u međumjesnom prometu ili izvan samoga mjesta (tako se i u gradu zovu veće i dulje ulice – Savska cesta, Maksimirska cesta i sl., a ostale su ulice – Radićeva ulica, Petrinjska ulica i sl.). U nekim slučajevima imamo i put u imenu gradske prometnice, npr. Sofijin put, Dubravkin put, koji je još manji i urbanistički neizgrađeniji od ulice. Dakle, u hrvatskom jeziku dobro je veće prometnice izvan gradova zvati cestama (prilazna cesta, regionalna cesta, državna cesta), a one na kojima se odvija brz promet samo motornih vozila, jednosmjerne s više kolnika, odmorištima i sl., obično uz naplatu, autocestama.