Petero kanidata za gradonačelnika Ogulina!

Sinoć u 24 sata istekao je rok za prijavu kandidata i lista za izbore koji će se održati 21. svibnja. Gradsko izborno povjerenstvo i ovog je puta moralo odraditi golem posao, jer  je prijavljeno petero kandidata za izbor gradonačelnika i njihovih zamjenika, te 10 lista za izbor članova Gradskog vijeća. Valjalo je sve provjeriti i izdati potvrde da su liste pravovaljane. Nakon što su danas obavili i taj posao, dostavili su nam liste koje i objavljujemo. Tijekom sljedećih dana, svaki dan objavit ćemo po jednu kandidacijsku listu kandidata za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ogulina. 

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA OGULINA
1. Kandidat: DALIBOR DOMITROVIĆ, ing.
Zamjenik kandidata: DANIEL VUKELJA, ing.stuč.spec.oec.
Zamjenica kandidata: IVANA SALOPEK ŠUMONJA, mag. iur.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

2. Kandidat: NIKOLA KOVAČEVIĆ, prof.
Zamjenik kandidata: MILORAD ŠEGAN, ing.sigurnosti
Zamjenica kandidata: MILENA DOBRIĆ, struč.prvostupnica javne uprave
DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS

3. Kandidatkinja: SANJA MARKOVIĆ, prof.
Zamjenik kandidatkinje: TONE RADOČAJ
Zamjenik kandidatkinje: TOMISLAV LIPOŠĆAK, dipl. ing.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

4. Kandidat: MLADEN RUKAVINA
Zamjenica kandidata: MARIJANKA BROZOVIĆ
Zamjenica kandidata: LIDIJA DOMITROVIĆ
ŽIVI ZID

5. Kandidat: ŽELJKO STIPETIĆ, dipl. krim.
Zamjenica kandidata: IVA KUČINIĆ RADOŠEVIĆ, mag. ing.
Zamjenik kandidata: MARKO BROZOVIĆ, struč. spec.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA OGULINA
IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
1. Kandidat: NEVEN IVOŠEVIĆ, mag. ing. el.
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
2. Kandidatkinja: PETRA MILANOVIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
3. Kandidat: ĐORĐE VIŠNIĆ, ing. stroj.
DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS

 

 

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OGULINA
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: MATIJA CINDRIĆ, dipl. ing.
2. DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS
Nositelj liste: SINIŠA LJUBOJEVIĆ, struč. spec. ing. el.
3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
Nositelj liste: IVAN VUČIĆ, dipl. ing.
4. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
Nositelj liste: KRUNOSLAV SALOPEK
5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: TOMISLAV LUKETIĆ, mag. ing. el.
6. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: NEVEN IVOŠEVIĆ, mag. ing. el.
7. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: DALIBOR DOMITROVIĆ, ing.
8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ŽELJKO STIPETIĆ, dipl. krim.
9. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: DUBRAVKA VUKOVIĆ, dipl. politolog
10. ŽIVI ZID
Nositelj liste: MLADEN RUKAVINA

Facebook Comments