(Ne)pismenost Aktualno Naučimo zajedno S vama kroz svaki dan

Komunicirati koga, komunicirati komu, komunicirati s kim

S obzirom na negdašnju prisutnost latinskoga jezika u javnoj komunikaciji u Hrvatskoj (a kao jedan od službenih jezika Katoličke crkve to je i danas), glagol komunicirati kao europeizam nije od jučer ni u hrvatskom standardnom jeziku. Značenja su mu proizašla iz lat. communicare, priopćiti, dijeliti što s kim, biti u vezi s kim, ophoditi se, uspostavljati i održavati komunikaciju, saobraćati, porazgovoriti se, savjetovati se i sl. No kako onda u svjetlu nabrojenih značenja razumjeti ovakve rečenice iz hrvatskih medija (a one su sve češće jedino u takvu obliku): on nije komunicirao svoje šefove o svojim potezima? Ili: krajnje je vrijeme da im to iskomuniciramo. Očito autorima ovakvih rečenica glagol komunicirati znači nešto drugo, na što je utjecalo sve češće zavirivanje u engleske izvore na kojekakvim portalima, a potom još češće nekritičko prepisivanje iz njih. U engleskom jeziku communicate, uz priopćiti, saobraćati, održavati vezu, znači i obavijestiti, prenijeti ili prenositi (poruke, no može i bolesti), dok u hrvatskom to (još) ipak ne znači. Dakle, rečenice bi bile sasvim razumljive da se reklo: on nije obavijestio svoje šefove o svojim potezima. Ili: krajnje je vrijeme da im to prenesemo. Doduše, kako je počelo, ne bih se čudila da me  nestandardna praksa u Hrvatskoj vrlo brzo zatrpa kao lava Pompeje, pa da ono čemu se ja i  dosadašnji učeniji svijet još čudimo postane uobičajeno, a ono što je  jučerašnji pismeni svijet znao i po čemu se ravnao da postane nerazumljivo. Kao da je na djelu geslo: došli divlji (neznalice), pa istjeruju (ili su već sasvim istjerali) pitome (znalce).