Jelić kampanju dobro iskalkulirao pa ostao skoro na nuli, ali Mandić je završio u minusu od 13 tisuća kuna

Damir Jelić za nedavnu je kampanju potrošio umalo u kunu koliko je i imao novca, ali njegov imenjak Mandić završio ju je u minusu, i to većem od 13.000 kuna.

Pokazuju to financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe, što su ih kandidati bili dužni objaviti.

Tako je Damir Jelić u kampanji za župana imao prihoda 231.137,60 kuna, među kojima su najizdašniji oni od donacija: od 34 donatora pristigla je 151.637,50. Rashodi su iznosili 231.131,62 kune, a od njih su najveći oni za usluge promidžbe i informiranja 224.055,51 kuna.

Novcem je raspolagao gotovo idealno: po financijskom izvještaju o financiranju izborne promidžbe ostalo mu je 5,98 kuna.

Damiru Mandiću u kamapnji za karlovačkog gradonačelnika, odnosno, za izbornu promidžbu od 8. veljače do 20. lipnja na raspolaganju je bilo 360.650,31 kunu. Od tih prihoda najveći, oni u iznosu od 230.950 kuna, prikupljeni su od donacija 79 pravnih i fizičkih osoba. Istovremeno su rashodi bili 373.663,16 kuna, među kojima su najveći oni za usluge promidžbe i informiranja od 373.569,92 kuna. Ispada da se Mandić malo preračunao jer je kampanju završio s manjkom od 13.012,85 kuna, no novac uložen u izbornu promidžbu i Jeliću i njemu je ipak bila dobra investicija: postali su novi karlovački župan, odnosno, gradonačelnik. (kaportal.hr)

 

Facebook Comments