Sastanak s predstavnicima LAG-a Vallis Colapis

Na inicijativu LAG-a Vallis Colapis župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa svojim zamjenicama Martinom Furdek-Hajdin i Vesnom Hajsan-Dolinar, sastao se u četvrtak, 6. srpnja, s predstavncima LAG-a, voditeljem Milanom Medićem i suradnicom Martinom Marušić Britvec. Na sastanku, održanom u Uredu župana, predstavnci LAG-a Vallis Colapis upoznali su župana i zamjenice s projektima na kojima rade i koje su prijavili na natječaje kao kandidaturu za njihovo provođenje. Radi se o 2 prijave na natječaj ESF Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja, koji bi se provodio u 4 škole Ozalj-Žakanje i Draganić-Krašić, kao i prijava za natječaj ESF Umjetnost i kultura za mlade, u kojem je nositelj općina Pisarovina, a partneri tri KUD-a iz Karlovačke županije (KUD sv. Juraj Draganić, KUD sv. Juraj Duga Resa i KUD sv. Ana Vučjak – Karlovac). Također je bilo riječi o projektima koji se pripremaju i trebali bi biti predani do kraja srpnja i to dvije prijave na natječaj ESF Lokalne jedinice za poticanje zapošljavanja – faza III, a ukupno će se tražiti sredstva od 2 milijuna kuna za zapošljavanje mladih na području Karlovačke županije. Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, u partnerstvu s LAG-om Frankopan iz Ogulina. Župan Jelić, s zamjenicama, pohvalno se izrazio o aktivnostima LAG Vallis Colapis podržavši njihov rad i nastojanja da kroz projekte privuku sredstva iz dostupnih fondova te na taj način podignu razinu kvalitete života i rada stanovnika Karlovačke županije. Kako je rečeno, Karlovačka županija će podržati sve projekte koji vode boljitku i razvoju ovih prostora.(kazup)
Facebook Comments