Marijanski zavjet za domovinu

Iz Osijeka je 10. lipnja  krenulo treće zavjetno hodočašće “Marijanski zavjet za Domovinu”. U 75 dana hodočasnici će prijeći 1700 km, proći svim većim marijanskim svetištima od istoka do juga Hrvatske, ali i dijelom Bosne i Hercegovine.
Hodočašće je prije dvije godina pokrenula bratovština Marijanski zavjet za Domovinu, koju su osnovali katolička mladež i branitelji. Na putu se izriče zahvalnost i moli za slobodu, dostojanstvo, vjernost i napredak. Svaku etapu prelazi druga skupina hodočasnika.
Hrvatski hodočasnički put utiru  mladi u suradnji s veteranima Domovinskog rata. Tako  na tom putu predaja važnosti i svetosti Domovinskog rata mladima osvješćuje  svetost Domovine koju imamo.
Hodočasnička ruta završit će  na Srđu kod Dubrovnika. Cilj je na tom putu spojiti što veći broj važnijih svetišta, preko Zagreba, Rijeke, i Dalmacijom do posljednjeg odredišta u Dubrovačkoj biskupiji.
Svaku etapu prelazi druga skupina hodočasnika, i prolazi unaprijed određenu rutu puta.
U ovom, petom tjednu, hodočasnici će u nedjelju, 9. srpnja u 7 sati krenuti iz Generalskog Stola, na mostu u Tounju bit će od 10 do 10,30 sati, u Oštarijama kod crkve u 12 do 12,30,  a u Ogulinu  na Trgu hrvatskih rodoljuba od 15,15 do 16 sati. Od 18,30 nazočit će misi u Župnoj crkvi Sv. Križa, a u župnom dvoru bit će im osiguran smještaj.
Ova ruta ima ukupno 160,1 kilometra i trajat će do 15. srpnja, a iz Ogulina put nastavljaju u ponedjeljak, na relaciji Mrkopalj-Hreljin-Rijeka-Drivenik-Novi Vinodolski.
Facebook Comments