Voda za kupanje na jezeru Sabljaci i dalje izvrsne kakvoće

Iz Grada Ogulina dobili smo informaciju o kakvoći vode na jezeru Sabljaci.

Analiza vode za kupanje na jezeru Sabljaci provodi se kontinuirano, dva puta mjesečno, kako bi se građani Grada Ogulina sigurno kupali na „ Ogulinskom moru“.
Prema rezultatima analize vode iz jezera Sabljaci, Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Službe za zdravstvenu ekologiju , Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje i bazenske vode, uzete 19. srpnja u 11,30 sati po sunčanom vremenu, voda je izvrsne kakvoće i odlična za kupanje.

Facebook Comments