Motorni čamci na jezeru Sabljaci? – Ne bi išlo!

Prije nekoliko dana jedan naš sugrađanin je objavio na facebooku fotografiju njegove vožnje motornim čamcem po jezeru Sabljaci. Onda je netko u komentaru napisao da misli da je vožnja motornim čamcem po jezeru Sabljaci zabranjena. Objavljujemo screenshoot te facebook objave koja nas je potaknula da krenemo tragom pitanja – da li se na jezeru Sabljaci smiju koristiti motorni čamci?

Kako je najteže krenuti, tako i mi nismo odmah znali na koju bi se adresu  obratili. Zbog toga smo prvo pokušali u  policiji. Od njih smo saznali da oni ne znaju da li se motorni čamci smiju koristiti na jezeru Sabljaci, jer to jednostavno nije u njihovoj nadležnosti. Policija, što se prometa tiče, brine o provođenju i poštivanju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a već iz samog naziva tog zakona jasno je da nemaju nadležnost na rijekama  i jezerima. Nakon toga, obratili smo se Gradu Ogulinu jer se često u neformalnom razgovoru spominjala navodna odluka Grada o zabrani korištenja motornih čamaca na jezeru Sabljaci. Nakon što su gradske službe provjerile, utvrđeno je da takva, gradska odluka ne postoji. Dodatnim istraživanjem, dolazimo do saznanja da je za plovidbu takozvanim unutarnjim vodama, za naše područje nadležna Lučka kapetanija Sisak. Poslali smo i njima upit. Nekako istovremeno, poslali smo upit i Hrvatskoj elektroprivredi, s obzirom da su oni vlasnici i upravljaju jezerom. I njih smo pitali: “Poštovani, zanima nas da li je dozvoljeno korištenje motornog čamca na jezeru Sabljaci u Ogulinu, koje je u vašoj nadležnosti. Nadalje nas zanima, tko vrši kontrolu i nadzor tih čamaca i osoba koje njima upravljaju, u slučaju da je njihovo korištenje dozvoljeno?”

Iz HEP-a smo dobili odgovor slijedećeg sadržaja:

HE Gojak je izgrađena i proizvodi električnu energiju u skladu s važećom zakonskom regulativom i prema potrebama elektroenergetskog sustava RH. Osim za proizvodnju električne energije, hidroelektrana, čiji je sastavni dio akumulacija Sabljaci  je u funkciji obrane od poplave kod velikih dotoka, zaštite ribljeg fonda i vodoopskrbe mjesta  nizvodno od akumulacije.

GHE Gojak je korisnik Koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije, prema čijim odredbama je dužna poduzimati mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu okoliša i imovine drugih osoba, što znači da ako svojom radnjom ili propustom prouzroči zagađenje voda ili štetu na javnom vodnom dobru, dužna je bez odgode o svom trošku ukloniti uzroke štete. Sukladno ovoj obvezi GHE Gojak je dužna u svrhu zaštite od onečišćenja vode jezera Sabljaci spriječiti bilo koje onečišćenje jer se voda jezera u daljnjem tijeku koristi za vodozahvat obližnjih mjesta pa tako i grada Duge Rese. Korištenje motornih čamaca na jezeru Sabljaci sigurno ne bi išlo u prilog zaštite pitke vode i zato ne odobravamo isto (izuzetak je rijetko i samo u opravdanim slučajevima korištenje motornog čamca za održavanje brane ili same akumulacije od strane stručnih osoba GHE Gojak i u pripremi i organizaciji povremenih manifestacija na vodi od stane ostalih ovlaštenih korisnika).

Također, sukladno odredbama Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/2015) i odredbama ostalih pozitivnih propisa u ovom području, propisano je da plovila: „…. U vodenom prostoru pored plaže moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50 m od ograde uređene plaže odnosno 150 m od obale prirodne plaže i… motorni čamci se mogu koristiti samo na udaljenosti većoj od 250 m od obale ….“ , pa  analognim zaključivanjem, na akumulaciji Sabljaci i kada ne bi bilo gore navedenih ograničenja, uporaba motornih čamaca bi bila neprihvatljiva zbog nedostatka prostora.”

Iz spomenutog odgovora mi smo zaključili, nadamo se da nismo krivo,  da se na jezeru, osim u gore navedenim izuzecima, ne smiju koristiti motorni čamci, jer to GHE Gojak nije odobrio, ali i zato što jezero zbog svojih gabarita ne može ispuniti zakonski određena ograničenja da bi se motorni čamci koristili. U međuvremenu smo dobili i odgovor iz Lučke kapetanije Sisak koji potvrđuje da jezero Sabljaci nije kod njih upisano kao jezero na kojem se može koristiti motorne čamce. Ujedno su nam potvrdili da je njihova kapetanija nadležna za naše područje što se tiče registracije i tehničkih pregleda motornih čamaca te da potencijalni polagatelji ispita za voditelja čamca, s naših područja, taj ispit polažu u Lučkoj kapetaniji Sisak. Kada bi na nekoj od naših voda i bili dozvoljeni motorni čamci, onda bi nadležnost nadzora (registracije, ispravnosti, položenih ispita i pravilnog korištenja) bila na kapetaniji Sisak. Sada je jedino nejasno slijedeće;  kad bi, u sadašnjoj situaciji kada s to ne smije,netko ipak koristio motorni čamac na jezeru Sabljaci – tko bi bio nadležan intervenirati?

I za kraj, nije nam poznato postoji li za to neka zakonska obaveza ali mislimo da bi bilo sasvim u redu da se uz jezero, na 1o-ak ili 20-ak  mjesta postave neke table, natpisi, obavijesti ili upozorenja da korištenje motornih čamaca na jezeru nije dozvoljeno. Jer nisu baš svi upoznati sa svim zakonima, pravilnicima i odlukama da bi to znali. A i ne čitaju baš svi OGportal 🙂

Facebook Comments