Na područje Zadarske županije upućeno još 20 vatrogasaca

Prema informaciji iz Vatrogasne zajednice karlovačke županije, noćas oko četiri sata na izvanrednu dislokaciju na područje Zadarske županije, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije uputila je po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika 20 vatrogasaca sa sedam vozila, 31 pumpom za ispumpavanje te svom potrebnom opremom za intervencije u poplavama. Uz 20 vatrogasaca koji su upućeni na izvanrednu dislokaciju, na područje Zadarske županije upućeno je i pet vatrogasaca VZ Karlovaačke županije koji se od prošlog četvrtka nalaze u Šibeniku na redovnoj dislokaciji. Ukupno je na intervencijama otklanjanja posljedica od poplava u Zadarskoj županiji angažirano 25 vatrogasaca VZ Karlovačke županije. Karlovačka županija ponudila je Zadarskoj županiji na raspolaganje svu potrebnu opremu, pa tako i 25 isušivača ukoliko bude potrebno u kasnijoj fazi sanacije šteta. Dodajmo i kako ovim izvanrednim dislokacijama, kao i prijašnjima, nije umanjena operativna spremnost vatrogasne službe na području Karlovačke županije.

Facebook Comments