Grad Karlovac dodjeljuje potpore malim poduzetnicima, no samo onima koji nemaju niti lipe nepodmirenih obveza

Grad Karlovac dodjeljuje potpore male vrijednosti gospodarstvenicima, pa iz gradske uprave podsjećaju poduzetnike da se jave i ostvare potpore.
Osim malih tvrtki (do 50 zaposlenih), za potpore mogu konkurirati i obrti, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju). Moraju biti registrirani na području Karlovca, ali i imati podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava. Također, moraju imati najmanje jednog zaposlenog, tako da ne dolaze u obzir tvrtke bez zaposlenih osoba dok vlasnici moraju imati podmirene i sve obveze prema Gradu i gradskim tvrtkama iz prijašnjeg obavljanja gospodarske djelatnosti, ako su je imali.
Kako navode u gradskoj upravi, Programom mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2017. godinu dodjeljuje se potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, IT djelatnosti i komercijalizaciju inovativnih proizvoda, potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i predavanjima, te  subvencija kamata poduzetnicima.
– Prihvatljive aktivnosti, visina pojedinih vrsta potpore te potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev propisane su Pravilnikom o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2017. godini koji će biti objavljen na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr. Rok za dostavu prijave je 15. 11. 2017. godine ili do utroška proračunskih sredstava predviđenih za ovu namjenu. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, a odobravaju se do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu. navodi se, kažu u Gradu.(KAportal)
Facebook Comments