Smije li ovakav SKG preživjeti?

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, u vlasništvu je Grada Ogulina, kao jedinice lokalne samouprave. Preko OGPortala dadu se iščitati razne informacije među kojima saznate da se Grad Ogulin nalazi u nezavidnoj situaciji glede financijskih sredstava do kraja godine. Potrošili smo sva sredstva iz proračuna koja su predviđena do konca godine tri mjeseca ranije i, kojom to čarolijom osigurati oko 3 milijuna kuna s posljednjim rebalansom proračuna koji slijedi za nekoliko dana?
Pročelnica Upravnog odjela za financije, upravu i samoupravu, Dinka Stipetić, pojasnila je zašto je do ovoga došlo, ali je sve utaman. Novaca nema. Pročelnica Stipetić je naglasila da sve tvrtke i ustanove trebaju dobiti manje i, dolazi do iznenađenja. Normalno je da neprofitne udruge žive od proračuna, ali, direktor Poslovne zone u Otoku traži da mu skinu više nego je predviđeno jer su oni naplatili sve dugove i likvidni su! S druge strane, direktor Stambeno komunalnog gospodarstva nije zadovoljan s preraspodjelom!? Trgovačko društvo koje svojom djelatnošću i cijenama usluga koje su najviše u bližoj okolici djeluje s gubitkom i traži spas u proračunu Grada!
Negdje sam već napisao da za tu tvrtku treba odmah otvoriti stečaj, svima dati otkaze, naći novoga direktora, stručnog i radišnog čovjeka koji neće sramotiti firmu, skupštinu, upravni i nadzorni odbor, koji će po završnom računu poslovati s ostatkom sredstava koje će trošiti na održavanje i proširenje svojih kapaciteta. A u radni odnos primiti tridesetak radnika u upravu, za održavanje čistoće ulica, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada, za vođenje zelene tržnice, za upravljanje stambenim zgradama i grobljima, za parkiranje i – centralno grijanje.
I sada, ako se naplata održavanja čistoće ulica, komunalne naknade, naknada za groblje, ukop pokojnika, odvoz otpada, vrijednost potrošnje kWh toplinske energije, i to sve prema propisu, a ne po kaputu, nema opravdanja da takva firma posluje s gubitkom.
Centralno grijanje je posebna priča i ona graniči s ludilom. U Vijencu Ive Marinkovića direktor je osobno sa svojim operativnim suradnikom obilazio korisnike centralnog grijanja i nagovarao ih da se isključe iz sustava i da se griju na drva! Umjesto da je investirao u novu kotlovnicu i još priključio i one zgrade koje nisu bile priključene. Time bi grijanje bilo jeftinije, a Vijenac izgledao urbano. Cijene grijanja su bile ogromne a temperatura u stanu +17 stupnjeva C.
U to ludilo uključio se i bivši gradonačelnik koji je u nekoliko navrata sazvao korisnike centralnog grijanja i uvjeravao ih da će za mjesec dana Grad organizirati natječaj za najpovoljnije rješenje grijanja; na sječku, pelete ili plin, ne razmišljajući kako nam plin ima mrežu koja je od Vijenca udaljena 50 metara. Naravno da su te priče bile lažne i u sprezi s Plinacrom koji kao koncesionar nije bio zainteresiran za izgradnju novog sustava grijanja, ne sam za Vijenac, već i za Opću bolnicu, Gimnaziju i Prvu osnovnu školu sa sportskim dvoranama.
Za opću osudu je odustajanje od upravljanja stambeno gospodarskih zgrada koje je SKG naplaćivao 30 posto od visine pričuve i predali ih firmama iz Zagreba ili okolice, koje svoju uslugu naplaćuju 10 posto!? I opet zbog toga što u toj gradskoj firmi nitko ne želi raditi. U toj firmi ne može se pronaći niti jedna građevinska dozvola za zgrade u Vijencu Ive Marinkovića, iako su od Grada dobili nalog da ih pronađu ili zatraže u Državnom arhivu u Karlovcu. Dozvole postoje, samo ih treba ubrati. Bez njih se ne može vršiti procjena vrijednosti zgrada niti uopće vršiti promet nekretnina.
I sada jedan direktor Stambeno komunalnog gospodarstva, drvne struke, traži pomoć iz proračuna Grada da sanira svoje gubitke stvorena nestručnošću i neradom.
Piše: Krešimir Rendulić
(Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove uredništva, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.)
Facebook Comments