Nakon objave na OGportalu-pokrenute aktivnosti na sanaciji šahti!

Na našem smo portalu jučer pisali o šahtama koje predstavljaju opasnost za prolaznike i kako smo istaknuli, pitanje smo uputili u T-com. Tijekom poslijepodneva primili smo odgovor Željka Salopeka, u kojem stoji  da su na osnovu naših članaka  o šahtama HT-a bez poklopaca, na različitim lokacijama sa područja Ogulina, pokrenute aktivnosti na njihovoj sanaciji.
Željko Salopek nam je zahvalio na dostavljenim informacijama, uz napomenu da se ne radi o šahtama koje su djelatnici HT-a ostavili otvorene,  već je riječ o pojavi koja se
događa svakodnevno. Na taj način nepoznate osobe ostvare materijalnu korist  otuđujući poklopce,  ili periodično zimi, prilikom čišćenja snijega.
Kako je riječ o stotinama lokacija nemoguće je fizički nadzirati svaku pojedinačno, stoga je svaka informacija o uočenoj nepravilnosti dobrodošla, navodi Salopek.
Pri tome je ustaljena praksa da građani pozivaju službu za korisnike HT-a 08009000, Centar 112, ili ured za komunalne poslove grada Ogulina, čiji djelatnici pravovremeno prosljeđuju informacije prema HT-u.
Sa ciljem da  spriječimo moguću ugrozu materijalne imovine ili zdravlja naših sugrađana iz T-coma  mole naše  čitatelje da sve uočene šahte prijave i to po spomenutoj proceduri.
Eto, drago nam je da smo uspjeli u našoj namjeri, a ta je prvenstveno zaštiti djecu  i sve prolaznike!
Facebook Comments