Zamjenica župana dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar imenovana u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske donijelo je odluku o imenovanju zamjenice župana dr. sc. Vesne Hajsan-Dolinar u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe za razdoblje od listopada 2016. do listopada 2020.godine.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti. Glavni je cilj Kongresa osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskoga ujedinjenja i u radu Vijeća Europe. Jedna od njegovih najvažnijih zadaća jest promicanje lokalne i regionalne demokracije i jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi. (kazup.hr)

 

Facebook Comments