Udruge se udružile radi EU fondova

Prije mjesec dana u Gradskoj upravi održan je sastanak gradonačelnika sa predstavnicima udruga koje se financiraju iz gradskog proračuna, na kojem je zaključeno kako će se udruge u svom financiranju, s obzirom na stanje gradskog proračuna koje je iz godine u godinu sve lošije, morati više okrenuti EU fondovima. Tom prilikom gradonačelnik je predstavio Nataliju Zielinsku iz tvrtke Dota i pojasnio kako će udruge moći koristiti njene savjetodavne usluge vezano za prijavu projekata na natječaje za sredstva iz EU fondova uz naglasak da korištenje savjetodavnih usluga ne znači da će tvrtka Dota izraditi aplikaciju i dokumentaciju umjesto udruga.

Nastavno na taj sastanak,  u prostorijama Udruge Radost održan je prvi radni sastanak konzultantske tvrtke Dota s udrugama koje su izrazile želju prijaviti svoje projekta na EU fondove. Tako su svoje prijedloge projekta dostavili Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Radost Ogulin, Glumačka družina „Đula“, Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju „Sunce“ te Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici „Gita“.

Tijekom sastanka je dogovorena suradnja na izradi prijave za nadolazeći natječaj za provedbu građanskog odgoja za mlade. S obzirom da sve udruge imaju nedostatne kadrovske i financijske kapacitete odlučeno je da se na prvi natječaj prijavljuju zajedno, na način da svaka udruga osmisli jedan element zajedničkog projekta. Na taj način svaka udruga moći će se okušati u izradi i apliciranju projekata, steći prva iskustva i bar neke od svojih aktivnosti u budućnosti financirati putem EU fondova. Ostale udruge s područja Grada koje se žele uključiti u ove aktivnosti mogu se javiti na email [email protected]

Facebook Comments