Sastanak u vezi rješavanja problema oštećenja prometnica izvoženjem drvne mase

Na inicijativu i pod predsjedanjem župana Karlovačke županije Damira Jelića u petak je, 17. studenog, u Uredu župana Karlovačke županije održan sastanak na temu rješavanja problema oštećenja prometnica izvozom drvne mase. Obzirom da je značajan broj županijskih i lokalnih, nerazvrstanih cesta znatno oštećen provozom drvne mase župan je inicirao ovaj sastanak kako bi se iznašlo rješenje, zaštitile i sanirale ove prometnice. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Županijske uprave za ceste Karlovac na čelu s ravnateljem Stjepanom Turkovićem, predstavnici Uprava šuma Karlovac i Ogulin, voditelj službe Sektora inspekcije sigurnosti cestovnog prometa pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Dubravko Galić, te u ime načelnika Policijske uprave Karlovačke Jure Pavlinić. Nakon što su od strane ŽUC-a izneseni podaci o prometnicama i njihovu oštećenju predstavnici Hrvatskih šuma su naglasili da izvoz drva drže pod zakonskim ograničenjima, ali da je veći problem sa privatnim posjednicima i prijevoznicima. Zaključeno je da će se pripremiti Sporazum kojeg bi potpisali ŽUC, Karlovačka županija i jedinice lokalne samouprave te Uprave šuma Karlovac i Ogulin oko standardizacije rada u cilju onemogućavanja svih oblika nepravilnosti u ovim poslovima. Sporazum će biti proslijeđen Upravi prometne inspekcije pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Policijskoj upravi karlovačkoj kako bi svi koridori izvoza drveta bili definirani, dok će svi ostali biti pod pojačanom kontrolom nadležnih službi.(Kazup)

Facebook Comments