Primopredaja dokumentacije za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

Primopredaja dokumentacije od strane Hrvatskih voda i svih sporazumnih strana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za zaštitu od poplava grada Ogulina izvršena je u petak, 24. studenoga, u Uredu župana. Formirano je 5 timova koji se sastoje od 2 pravnika iz Karlovačke županije, Županijske uprave za ceste, Razvojne agencije Karlovačke županije, Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, Opće bolnice Karlovac i Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin. U rad im je dodijeljeno ukupno 339 predmeta za koje sve treba pokrenuti zakonom propisan postupak pred Uredom državne uprave u Karlovcu. Hž infrastruktura suglasna je sa izrađenim glavnim projektom. Tom prilikom predstavnici Hrvatskih voda predvođeni Natašom Rahelom Borovček izvijestili su Karlovačku županiju kako se projekt razvija u potpunosti u skladu sa zadanim i planiranim rokovima. U tijeku je finalizacija ishođenja potvrde na glavni projekt od strane HŽ infrastrukture koja prethodi pokretanju postupka za izdavanje građevinske dozvole.

Facebook Comments