Sjednica Gradskog vijeća zakazana za ponedjeljak

U ponedjeljak 18. prosinca s početkom u 13:00 sati u velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Sjednica će imati čak 29 točaka dnevnog reda, a među važnijima su prijedlog Odluke o prihvatu ponude tvrtke Bjelin d.o.o. za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Ogulin, te Proračun za 2018. godinu. Većina ostalih točaka, kao što su programi potpora, utroška pristojbi i doprinosa, programi potreba u kulturi, sportu i mnoge druge,  vezana su uz donošenje proračuna.

“Priprema materijala za članove gradskih odbora i za gradske vijećnike je pri kraju. Materijali će im danas biti dostavljeni, što znači da će vijećnici imati 7 dana da ih prouče. Do sada je bio običaj da se materijali dostavljaju 5 dana prije sjednice, što je prema Poslovniku gradskog vijeća minimalni rok za to. Ovakvom ranijom dostavom omogućit će se vijećnicima i članovima gradskih odbora da se bolje pripreme. Dnevni red i svi materijali vezani uz njega će biti objavljeni na stranici Grada.Vezano za donošenje proračuna, kako bi uključili građane u postupak, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, što znači da će građani putem elektroničke pošte moći dostaviti svoje komentare vezane uz proračun. Kako bi povećali transparentnost Grada i još više uključili građane, za njih pripremamo Proračun u malom, odnosno jednostavniju i jasniju verziju gradskog proračuna. Minimalni rok za vijećnike da dostave svoje prijedloge amandmana je 3 dana prije sjednice”-navode u gradskoj upravi.

Konkretnije,  dnevni red sjednice je sljedeći:

1. Aktualni sat

2. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva BJELIN
d.o.o. za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Ogulina

4. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu i Projekcija
za 2019. i 2020. godinu

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2018.
godinu

6. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na
području Grada Ogulina u 2018. godini,

7. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada
Ogulina za 2018. godinu

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
godinu

12. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za
2018. godinu

13. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2018. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
za 2018. godinu

15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za
2018. godinu

16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada
Ogulina za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2018. godini

17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja -Stanice Ogulin za 2018. godinu

18. Prijedlog Odluke o porezima Grada Ogulina

19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada
Ogulina

20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima
raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine

21. Prijedlog Odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje
poslova zimske službe

22. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava
služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu
Grada Ogulina

23. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Ogulina za 2018.
godinu

24. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina

25. Prijedlog II. izmjena Programa potpora poduzetništvu u malom i
srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2017. godini

26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavičajnog
muzeja Ogulin

27. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na
imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne
analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja
postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i
dopuna

29. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za listopad i
studeni 2017. godine

Facebook Comments