Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina

Gradsko vijeće Grada Ogulina uputilo je javni poziv za isticanje kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ogulina.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Ogulina, osnovano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Ima sedam članova i sedam zamjenika, starosti od 15 do 30 godina, a sve potrebne podatke o kandidaturi i prijedlozima pročitajte na stranicma Grada Ogulina, u Javnom pozivu.

 

 

 

 

 

Facebook Comments