Veliko zanimanje za Ivaninu kuću bajke

Veliko zanimanje  za ponudu Ivanine kuće bajke i tijekom 2017. godine je bio povećano  u odnosu na 2016. godinu za 7,34%.

Od ukupno 24.569 ulaznica, 18.114 ulaznica ili 73,73% je ostvareno od glavne ciljane skupine, organiziranih posjeta učenika u programu škole u prirodi i terenske nastave. Najveći broj učenika je bio iz Zagreba i Zagrebačke županije (5.085 ili 28,07%) i Splitsko-dalmatinske županije (3.553 ili 19,61%), a slijede Primorsko-goranska županija (1.102 ili 6,08%) i Karlovačka županije (1.094 ili 6,04%). Najveći broj posjeta bilježimo u travnju, svibnju i lipnju.

Prema riječima direktorice Ankice Puškarić, zanimanje  se ne smanjuje ni za ovu godinu, sudeći po rezervacijama termina posjeta koja je započela koncem prošle godine i u punom je jeku.

Pored ponude stalne izložbe, 16 kreativnih i edukativnih radionica, čitanja i pripovijedanja bajki, brojne aktivnosti su obilježile radnu 2017. godinu: kreativne radionice tijekom zimskih praznika i Noć muzeja u siječnju, karneval u veljači, organizacija Edukativne radionice o interpretaciji baštine, Dani otvorenih vrata povodom rođendana Ivane Brlić-Mažuranić, Dana grada i godišnjice otvorenja, program tijekom Adventa, radionice tijekom Ogulinskog festivala bajke,organizacija filmskih radionica, obilježavanje važnih svjetskih datuma vezanih za jezik i pripovijedanje, kreiranje novih proizvoda, međunarodna suradnja i promocija.

Ivaninu kuću bajke su posjetili brojni domaći i strani novinari, snimljeni su i producirani dijelovi emisija HTV-a: Hrvatski velikani i Luka i prijatelji, RTL-a: Ljubav je na selu. Ivanina kuća bajke je bila dio promotivne kampanje Hrvatske turističke zajednice „Epic Week in Croatia“.

Facebook Comments