Održana 18. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o.

18. sjednica Skupštine Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. održana je 25. siječnja u dvorani za sastanke Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA.
Na Skupštini Društva bili su nazočni župan Damir Jelić, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević, pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Gemeri, u ime Grada Karlovca zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Lidija Malović, gradonačelnik grada Ogulina Dalibor Domitrović, gradonačelnik grada Slunja Jure Katić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje grada Duga Rese Mladen Rakočević, pročelnica jedinstvenog Upravnog odjela grada Ozlja Lidija Bošnjak te direktorica KODOS-a Marija Tufeković sa suradnicima.

Prema dnevnom redu Skupštine usvojen je zapisnik sa 17. sjednice Skupštine Društva održane 7. prosinca 2017. godine. Izvješće o Planu rada i Financijskom planu za 2018. godinu podnijela je direktorica Centra Marija Tufeković. Na sjednici je donesena Odluka o financiranju Društva za 2018. godinu kao i Odluka o financiranju troškova priključenja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora na elektroenergetsku mrežu. (hrt.hr)

 

Facebook Comments