Na vrijeme se krenulo s mjerama predostrožnosti

Pod predsjedanjem Željka Stipetića, održana je sjednica Stožera civilne zaštite, kojoj su nazočili župan Damir Jelić sa suradnicima i Davorin Piha iz Hrvatskih voda. Bilo je riječi o vremenskim nepogodama koje su nas zadesile polovicom veljače, te na mogućem porastu vodostaja.
Gradonačelnik Dalibor Domitrović podsjetio je kako grad ima obvezu čišćenja 300 kilometara nerazvrstanih cesta, ali su sve prohodne i sve su službe dale maksimom u svom dijelu posla. Tako je GSS intervenirao na cijelom području bivše općine Ogulin u nekoliko navrata, Javna vatrogasna postrojba imala je tridesetak intervencija, djelatnici Crvenog križa obilazili su stare i nemoćne i nosili im hranu, lijekove i odjeću, ukupno su imali 75 intervencija.
Stambeno komunalno gospodarstvo najviše problema ima sa odvozom smeća i čišćenjem groblja, a Vodovod i kanalizacija sa zagađenjem izvorišza Zdiška. Policija je, unatoč teškoj situaciji na prometnicama, zabilježila samo tri prometne nesreće, a u ogulinskoj bolnici povećan je broj lomova uzrokovanih padovima. Iz Elektre je stigla dobra vijest da je stanje stabilno i kvarova nema.
Potom je bilo riječi o preventivnim aktivnostima, te mogućnosti da se postave boks barijere, o čemu je više govorio Davorin Piha. U raspravi je to spomenuto kao jedna od mogućnosti za sprečavanje izljevanja rijeke Dobre, no zbog specifičnosti terena i mogućnosti da se ona izlije na nekoliko mjesta, to se vjerojatno neće učiniti, već će se, prema riječima gradonačelnik Dalibora Domitrovića krenuti u čišćenje i odvoz snijega na najkritičnijim mjestima.

Direktor HE Gojak Milan Sabljak rekao je da su sva njihova postrojenja ispravna i da su akumulacije na najnižim kvotama. Kad temperatura zraka bude oko nule preventivno će se ispuštati voda preko brana na jezerima Sabljaci i Bukovnik i to će se učiniti prije mogućeg nailaska vodenog vala.

Tijekom vikenda u Ogulin bi trebala stići jedna punilica vreća za pijesak, a od prošle poplave ostalo je još oko 2,5 tisuće komada.

Župan Damir Jelić poručio je da nema razloga za paniku, jer se situacija redovno prati, a građane ne treba zabrinjavati što će se danas donijeti redovne mjere za obrau od  Ogulina i Karlovca od poplava.

S obzirom da  najavljeno zatopljenje ne bi trebalo biti naglo, vjeruje se kako ne bi trebalo biti ni velikog topljenja snijega, ali bez obzira na to  na vrijeme se krenulo s mjerama predostrožnosti.

Facebook Comments