OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA, PROFESIONALNIM KORISNICIMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA O PROVOĐENJU IZOBRAZBE O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Hrvatska poljoprivredo-šumarska savjetodavna služba provodit će  izobrazbu kroz trodnevne tečajeve u trajanju od 5 školskih sati. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Nakon odslušanih predavanja polaznici polažu pismeni ispit, te se po položenom ispitu dobiva potvrda, te naknadno identifikacijska iskaznica, kojom se dokazuje pravo nabave i primjene pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima.

Izobrazbe će se održati 03.,04. i 05.04.2018. godine od 14.00 do 18.30 sati u Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, Bernardina Frankopana 13, Ogulin. Uvjet za pohađanje izobrazbe je navršenih 18 godina i završena, minimalno, osnovna škola. Kao dokaz o obrazovanju potrebno je donijeti presliku svjedodžbe/diplome, radnu knjižicu ili izjavu o stjecanju obrazovanja, ovjerenu kod javnog bilježnika sa dva svjedoka koja su završila istu školu.

Zainteresirani korisnici mogu se javiti u HPŠSS, Bernardina Frankopana 13, Ogulin, gdje će dobiti sve dodatne informacije o samoj izobrazbi, a gdje će Vam se osobno pomoći pri ispunjavanju prijavnice. Cijena izobrazbe je određena cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe i iznosi 380,00 kn (naknada za provedbu osnovne izobrazbe 300,00 kn, naknada za polaganje ispita 50,00 kn i naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice 30,00 kn). Potvrdu o uplati potrebno je donijeti najkasnije prvi dan izobrazbe.
Kontakt:
dr.sc. Mirna Ceranić mob. 091/4882 759
dipl. ing. agr. Srećko Kostelić 091/4882 865

Facebook Comments