Aktualno Kolumne Pogled sa strane S vama kroz svaki dan

SLUŠATELJ MARIJAN

Pa u zadnje vrijeme nemam nekih informacija i dubljih razmišljanja oko naše kuće, Grada Ogulina, ali to što sam dokučio od 1. aprila do danas, priklonio sam se slušatelju ROG-a i komentatoru u emisiji Oči u oči 15. travnja. Primijetio sam u njemu onu nemoć koja tišti današnjeg gradonačelnika i njegove zamjenike. Marijan govori ono što je osjetio: da i ovi političari govore kao i prethodni. Ovdje bih stavio jednu razliku. Današnja vrhuška Grada zna što govori i u interesu je građana, ali joj je to teško sprovesti, a dosadašnja lokalna vlast nije znala što govori jer nisu imali nikakvih ideja niti volje da nešto naprave. Za njih je „razmišljao“ župan Vučić, a dispečer njegovih „misli“ bio je vječiti zamjenik svakog gradonačelnika – Radočaj. HDZ je živio k’o u kući bajke, i to ispod dimne zavjese. Nezainteresirani građani prigrlili su Crkvu i vjeru te slijedili popovske političke poruke kako im je HDZ jedina opcija.

Ubacit ću ovdje umjesto Ivane Brlić Mažuranić koja je bajke pisala za djecu, Mariju Jurić Zagorku jer je i ona pisala bajke, samo za starije ljude. Kad je Zagorka pisala svoja djela pisala ih je vjernicima i jednom zgodom je postavila retoričko pitanje: „Nije li čudno da se ljudi rado bore za svoju vjeru, a tako nerado žive po njenim zakonima?“

No, da se ne udaljavamo od razmišljanja slušatelja Marijana, moramo priznati da gradonačelnik nije bio decidiran ni u jednom odgovoru, već ih je ostavio za bližu ili dalju budućnost. Priznajem da je ušao u žrvanj iz kojega ga ne izvlače ni njegovi koalicijski partneri, a kamo li HDZ sa svojim posrnulim predsjednikom Kluba. Ali da se ne može odrediti rok rješenja septičke jame na Kopelama, da se Kirasićima ne iziđe u susret kako se ne trebaju priključiti na kanalizaciju, jer priključak stvara štetu, a da se istovremeno onima koji se ne žele priključiti u Bolničkoj, recimo, šalju usmene opomene, nije korektno. Na ovom blogu već je dva puta napisano da se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (čl. 34.) svi vlasnici zgrada moraju priključiti na kanalizaciju. U protivnom podliježu kaznenim odredbama. A još uvijek nije kasno da Vodovod i kanalizacija d.o.o. organiziraju ekipu ljudi koji će, pod stručnim nadzorom, jeftinije i kvalitetnije izvoditi priključke.

U svom uvodu gradonačelnik je spomenuo da ćemo uskoro odvoz sortiranog otpada plaćati najmanje 50 posto skuplje nego do sada jer se ne zna što će biti sa Sodolom. Za Sodol je isključivi krivac dosadašnji direktor Salopek koji od 2006. godine nije napravio ništa, baš ništa, i za to do danas nije odgovarao. Taj čovjek nije odgovarao ni za uništenje centralnog grijanja u Vijencu Ive Marinkovića, već je od tog prostora napravio jednu ruralnu zonu, umjesto da je organizirao grijanje na plin jer plinovod prolazi Bolničkom ulicom oko 50 metara od Vijenca i Ižišća.

Na pitanje slušateljice za probleme Vijenca Ive Marinkovića, gradonačelnik je odgovorio da se promijenio koncesionar korištenja plinske mreže za grad Ogulin i da se razmišlja centralno grijanje gradske uprave i Vijenca na plin te da će se uskoro animirati građani da prihvate takvo grijanje, ali se mora imati na umu da je SKG d.o.o. pred nekoliko godina natjerao stanare Vijenca da se isključe s kotlovnice u Raketi i svi su se počeli grijati na drva. Ostala je samo Raketa jer ona ni po projektu nema dimnjaka u stanovima. Tko će sada pristati na stvaranje novih troškova prelaska na plin s novom kotlovnicom, mada je plinsko grijanje cijenom i ekologijom najbolje rješenje.

Uz grijanje Vijenca spomenuto je i dječje igralište, ne samo u Vijencu, već i u Strugi. Ali se nije spomenulo uređenje parkirališta ispred zgrada broj 4 i 5, kao ni rješenje plavljenja podruma u zgradi broj 5, već desetak godina. A upravitelj te zgrade je upravo SKG d.o.o. koji već deset godina s direktorom Salopekom uništava to poduzeće u vlasništvu Grada.

A neki dan mi je došao pod ruku glavni projekt rekonstrukcije dijela ulice Struga, koji odstupa od Urbanističkog plana uređenja tog dijela naselja Ogulin, ali ne u duhu peticije građana Struge. Možda je najznačajnije rješenja tog projekta da se ulaz u Strugu nalazi između pravoslavne crkve i Doma zdravlja, a nakon prolaska cestom do zadnjeg parkirališta u dužini oko 250 metara, vozilo se mora vraćati na već spomenuti ulaz u Strugu‼! Prometnica od Hačka do Bolničke ulice – zanemarena je?

Piše Krešimir Rendulić 30. travnja 2018.

(Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove uredništva, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.)