U ordinaciji -Dentalna higijena 2 – Dentalni implantati

U suradnji sa Dentalnim implantološkim protetskim centrom Hurčak iz Zagreba nastavljamo sa video prilozima o dentalnom zdravlju. Tema današnjeg kratkog priloga je dentalni implantati o kojima govori  Dr. Ivan Hurčak, iz DIPC Hurčak.

Facebook Comments