Karlovačka županija dobila 436.100 kuna bespovratnih sredstava za razvoj cikloturizma

Ministarstvo turizma objavilo je odluku o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu. Cilj Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, kojim Ministarstvo turizma s 4.888.900 kuna sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnih projekata, je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Sufinanciranjem predmetnih projekata na kontinentalnom dijelu Hrvatske potiče se stvaranje nove atrakcijske osnove, generiraju se novi motivi dolaska te se potiče rast turističke potrošnje. Minimalni mogući iznos potpore po javnom pozivu ove godine iznosio je 100.000 kuna, a maksimalni mogući iznos 500.000 kuna. Sredstva iz javnog poziva namijenjena su javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama; Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Svih 14 županija pokazalo je izniman interes te su se sve prijavile na predmetni javni poziv i zadovoljile propisane uvjete.

Karlovačkoj županiji dodijeljeno je 436.100,00 kuna bespovratnih sredstava za projekt Razvoj cikloturizma u Karlovačkoj županiji – II faza – KAŽU pedala. (jutarnji.hr)

 

Facebook Comments