Rok za legalizaciju nezakonitih građevina samo do kraja lipnja – tko svoje nije legalizirao, to više neće moći učiniti

Još svega 20-ak dana preostalo je za podnošenje zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata, pa ako to dosad niste učinili, vrijeme je da požurite.

Na ovo upozorava Marina Jarnjević, pročelnica županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša rekavši da je već bio produžen rok do 30. lipnja 2018. godine, a kako stvari stoje, radi se o zadnjem roku i više neće biti produženja.

– Prema sadašnjim saznanjima ovdje je riječ o zadnjem roku do kojeg zainteresirane stranke mogu podnositi zahtjeve, a ukoliko to učine nakon roka, nadležni upravni odjel će morati odbaciti njihove zahtjeve jer su u tom slučaju nepravovremeni, rekla je Jarnjević za KAportal.

Dodaje da je u ovom “valu” prijava ima puno manje podnesenih zahtjeva nego ranije, što znači da je većina građana očito detektirala potrebu legalizacije. No u Odjelu ne mogu znati koliko će još pristići zahtjeva, ali oni koji svoje građevine ne legaliziraju imat će problema s inspekcijama.

– Zahtjevi za legalizaciju se podnose ako za građevine ne postoji akt za gradnju ili ako je građevina izgrađena protivno izdanom aktu za gradnju. Ne može se legalizirati objekt koji je izgrađen, npr. 2015. godine, nego su uvjeti za ozakonjenje ostali isti, što znači da se mogu ozakoniti samo oni objekti koji su bili vidljivi na orto foto snimkama Državne geodetske uprave 2011. godine, kaže nam Jarnjević.(KAportal)

Facebook Comments