Glas mladih Ogulina u umjetnosti i kulturi

U tijeku je predstavljanje projekta OG glas MUK – Glas mladih Ogulina u umjetnosti i kulturi. Tako su predstavnici Učilišta, koji će sudjelovati u provedbi projekta, obišli osnovne i srednje škole, te neke od organizacija koje se bave mladima i problematikom mladih.

Ukoliko nisu uspjeli doći do svih koji   žele biti dio projekta, ili ih zanima više informacija o svemu,  slobodno se mogu  javiti svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati, bilo osobno  u Učilište na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin, bilo  putem telefona na broj 047 522 915, bilo  putem elektronske pošte na adresu [email protected] ili putem poruke u inbox.

Specifični ciljevi projekta su razviti kod mladih osoba socijalne i kreativne vještine i znanja te spriječiti njihovu socijalnu isključenost i antisocijalno ponašanje, s mladima pripremiti, producirati i provesti 21 kulturni, umjetnički i edukativni program za mlade i širu publiku, formirati najmanje 2 kulturne i umjetničke sekcije mladih koje će stvarati nove kulturne i umjetničke sadržaje u gradu Ogulinu. Ciljana skupina projekta, koji će trajati 18 mjeseci, je 80 mladih u dobi od 15 do 25 godina.

Početak provođenja projekta je 1. rujna 2018. godine.

Facebook Comments