Ivan Klokočki – dugoreško Komunalno izvukao iz kolapsa, osigurao investicije od 23 milijuna kuna i pronašao vodnu “zlatnu žilu”

RAZGOVOR Ivan Klokočki – dugoreško Komunalno izvukao iz kolapsa, osigurao investicije od 23 milijuna kuna i pronašao vodnu “zlatnu žilu”

Kad je prije devet mjeseci u dugoreško Komunalno došao novi direktor Ivan Klokočki, zatekao je vrlo lošu situaciju. Tvrtka je bila opterećena dugovanjima, velikom nenaplaćenim potraživanjima, sudskim sporovima, a u dugoreškim koloarima se već govorilo i o mogućim otpuštanjima radnika. U vrlo kratko vrijeme, upornošću, iskustvom i znanjem, Ivan Klokočki situaciju je potpunosti promijenio. Komunalno je danas likvidna tvrtka, u koju je putem ugovora za investicije u vodoopskrbu ušlo 23 milijuna kuna svježeg novca, vlastitim ulaganjima nabavljaju novu opremu za izvođenje radova, a umjesto rezova i otpuštanja, zaposlili su šest vodoinstalatera.

Nedavno ste potpisali novi ugovor s Hrvatskim voda, što je njime dogovoreno i koliko iznosi?
Ugovorili smo s Hrvatskim vodama provedbu programa smanjenja gubitaka koji ima početnu vrijednost 18 milijuna kuna i pokrenuli smo postupak javne nabave za početak izvođenja radova koji bi prema mojim očekivanjima trebali otpočeti za oko dva mjeseca. Riječ je o jako velikom ugovoru, jer previđa financiranje vodoopskrbnog sustava narednih pet godina. Za cijeli program su izvedeni projekti, projektna dokumentacija i tehnički elementi za izvedbu. Program smo razrađivali s službama Hrvatskih voda pa smo zapravo pilot projekt za ovakvu vrstu radova u Hrvatskoj, a naša dokumentacija se koristi kao ogledni primjer za druge sredine.

Što konkretno obuhvaća taj program ?

Program obuhvaća izgradnju objekata u kojima će se smjestiti regulacijska oprema i uređaji za mjerenje potrošnje te rekonstrukciju pojedinih dijelova mreže u kojima se uoče veliki gubici. Programom će se gubici smanjiti za oko 40 posto u odnosu na trenutnu situaciju u kojoj gubici iznose 65 posto, drugim riječima na godišnjem nivou gubici će se smanjiti za oko 1 milijun metara kubičnih. Nadalje, instalirat ćemo program nadzorno upravljačkog sustava pa ćemo vidjeti gubitke na pojedinim dijelovima mreže i uvesti daljinsko upravljanje sustavom, što znači da ćemo tlakove na vodovodnoj mreži moći smanjivati i li povećavati ovisno o potrebama, a time će se smanjivati gubici i lakše uočavali kvarovi. Treći dio je rekonstrukcija, kojom će za sada biti obuhvaćeni cjevovodi gdje uočimo gubitke te zamjena cjevovoda gdje znamo da je mreža loša i da propušta. Dakle, tamo gdje su stare salonitne cijevi, kao što su primjerice Stara Sela, dijelovi stare mreže u samoj Dugoj Resi, a kad završimo ovaj ugovoreni program, nastavit ćemo s rekonstrukcijom oko 20 kilometara najlošijih dijelova vodovodne mreže. Dakle, završetkom ovog programa u kojeg će se svake godine uložiti oko 3,5 milijuna kuna smanjit ćemo gubitke, troškove za energiju, rasteretiti mrežu od nepotrebnih tlakova, a istovremeno dobiti mogućnost povećanja tlaka tamo gdje je to nužno, primjerice u slučaju povećane potrošnje i protupožarne zaštite.
Komunalno je prije osam mjeseci, za vodocrpilište u Novigradu, od inspekcijskih službi dobilo upozorenje da će ono biti zatvoreno, ne poduzmu li se potrebne radnje za njegovu sanaciju. U međuvremenu, otklonili smo sve nedostatke, uredili prostor vodozahvata i objekte, odnosno postupili prema zahtjevima inspekcije. Početkom godine s Hrvatskim vodama sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za uređenje kompletnog uređenja vodocrpilišta Novigrad. Dokumentacija je dovršena, a obuhvaća uređenje kondicioniranja odnosno pročišćavanja i pripreme vode, zamjenu cjevovoda, izmjenu pumpi, uređenje trafostanice, a za projektirati je ostalo još dograđeni sustav, jer će se vodo zahvat u Novigradu ubuduće vršiti iz bunara, a ne iz vodotoka rijeke Dobre.

Počeli ste raditi na bušenju jednog bunara, kakvi su rezultati i što je s drugim bunarom?

Hrvatske vode odobrile su izradu jednog bunara, što znači bušenje na 100 metara dubine i postavljanje cijevi. To je dovršeno te je potvrđeno da su količine vode koje su izmjerene nakon izrade bušotine veće od predviđenih i utvrđenih istražnim radovima. Znamo da imamo najmanje 20 litara u sekundi, a bit će i više. Kad su se vidjeli rezultate, Hrvatske vode su pristale da odmah pristupimo bušenju drugog bunara dubine do 110 metara. Trenutno se bušenje odvija na dubini od 77 metara, a količine su bitno veće od očekivanih. Ispitivanjem je kroz analize kvalitete vode utvrđeno da je voda izuzetne kvalitete te će se moći upumpavati u sustav bez većih postupaka obrade, što znači da će korisnici imati vrlo kvalitetnu vodu. Osim ovih radova, projektira se i cijeli transverzalni vod od Novigrada do Velemerića, usklađuje se funkcioniranje izgrađenih vodosprema i pumpne stanice u Donjem Mrzlom Polju, a u fazi projektiranja je i pumpna stanica pod Vinicom. Na ovaj način povezat ćemo cijeli sustav od Novigrada do Velemerića i smanjiti mogućnosti redukcija, u slučaju havarija na sustavu, uz povezivanje na vodovod Karlovac. U pregovorima smo s općinom Generalski Stol, a slijede dogovori s Hrvatskim vodama, da se vodoopskrbni sustav Generalski spoji s našim sustavom, zatim bi se uređivao vodozahvat u Malincima i ostvario kvalitetniji kontakt između vodovoda za potrebe međusobnog nadopunjavanja.

Puno vremena i truda uloženo je u projekt Aglomeracije, kakvi su rezultati ?

U okviru Aglomeracije tijekom ove godine završeni su projekti na uređenju kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže u središtu Duge Rese čime su obuhvaćene Jozefinska ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Inzl, Kasar i ulica J. Jeruzalema. Za nekoliko dana očekujem izdavanje građevinske dozvole, a cijeli projekt bit će financiran sredstvima EU, jer je ušao u studiju Aglomeracije. Umjesto predviđenih 23 milijuna kuna, na području Duge Rese ulaganje je povećano za 14 milijuna kuna.

Kad ste preuzeli funkciju direktora, zatekli ste velike dubioze Komunalnog; dugovanja, nenaplaćena potraživanja, sudske sporove, jeste li uspjeli podmiriti barem dio dugovanja?

Komunalno je podmirilo sve obveze prema dobavljačima koje su iznosile kod preuzimanja tvrtke oko 3 milijuna kuna. Spor između Komunalnog i karlovačkog Vodovoda i kanalizacije riješen je sklapanjem novih sporazuma, a obveze redovno podmirujemo, dakle riješeni su i pravni i financijski problemi. Prema HBOR-u smo imali obvezu od 8 milijuna kuna, a riječ je o novcu od kredita koji je korišten za izgradnju kanalizacijskog sustava. Velik dio je podmiren, regulirani su budući odnosi otplatom u obrocima, te je sada vezano za ove obveze Komunalno zapravo u pretplati prema HBOR- u oko 700 tisuća kuna. Imali smo nenaplaćenih potraživanja oko 8,2 milijuna kuna, dosta snage smo uložili u ubrzanu naplatu, pa je trend da se svake godine nenaplaćena potraživanja povećavaju, naplata je ubrzana i poboljšana. Apelirali smo putem javnih medija na građane, što i sada činimo, da dođu regulirati svoje odnose i da ih nepotrebno ne terete dodatnim troškovima javnih bilježnika i sudova, jer ako imaju volje mi ćemo učiniti sve što možemo da riješimo situaciju. Komunalno je danas likvidna tvrtka, poslovanje je pozitivna nula, za razliku od prije osam mjeseci kad su dubioze bile velike, a postavljalo se i pitanje hoće li tvrtka uopće opstati.

Govorilo se tada i o mogućim rezovima i otpuštanjima?

Mnogi su tada strahovali od rezova, ali rezova nije bilo i nitko nije otpušten. Naprotiv, zaposleno je 6 novih vodoinstalatera, pa tvrtka sada zapošljava 48 djelatnika. Istovremeno, nakon nekoliko godina kupujemo novu opremu za prijevoz radnika i izvođenje građevinskih radova, vrijednu oko 600 tisuća kuna i to iz vlastitih sredstava. Ovako brza promjena dogodila se zato jer sam prepoznao vrijednost pojedinih rukovodioca, iskoristio ranije stečena znanja i rad na projektima koji su stajali u ladicama. Bolje smo se organizirali, izbacili iz poslovanja nepotrebne komplikacije te pojačali kontakte s Hrvatskim vodama, koje su naš glavni investitor. Sada je ta suradnja izuzetno dobra, sastanci se održavaju na tjednom nivou, a sve što dogovorimo i realiziramo. Tako smo stekli povjerenje i sva vrata su nam širom otvorena. To je rezultat značajnih ulaganja.

Čime ćete se baviti u skoroj budućnosti ?

U tvrtki je u postupku uvođenje novih softvera za upravljanje sustavom i financijskim poslovanjem, a provodimo i postupak dobivanja ISOO certifikata 9001 i 2014 koji se odnose na zaštitu okoliša. Prema našim planovima, ovi certifikati bit će dovršeni do početka naredne godine i znatno će nam pomoći u organizaciji, kontroli kvalitete i postizanju većeg zadovoljstva naših korisnika, čime će se dodatno poboljšati komunikacija između nas i tržišta. U naše radne strojeve i opremu ugradili smo GPS tako da u svakom momentu znamo kuda se kreću, gdje se nalaze i gdje se obavljaju radovi i intervencije. (kaportal.hr)

Facebook Comments