U Karlovačkoj županiji ima 5.030 poslovnih subjekata, ali tek 3.039 aktivnih – situacija ipak bolja nego 6 mjeseci ranije

S datumom 30. lipnja 2018. godine u Hrvatskoj je registrirano 256.446 poslovnih subjekata, no gotovo stotinu tisuća njih je neaktivno. Slična je, čak i u postotku, situacija u Karlovačkoj županiji u kojoj je s krajem lipnja registrirano 5.030 poslovnih subjekata, no aktivno je tek njih 3.039.

Ipak, situacija je nešto bolja nego šest mjeseci ranije. Naime, u tom periodu broj poslovnih subjekata narastao je za samo 24 subjekta (neki su zbog dulje neaktivnosti i ugašeni pa je vjerojatno otvoren veći broj njih) dok je aktivnih 126 više.

Uslužne djelatnosti

Baš kao i na području cijele Republike Hrvatske, daleko najviše subjekata spada u sektor trgovine na veliko i malo (u koju su iz nekih razloga uključeni i obrti za popravak motocikala) te sektor “ostalih uslužnih djelatnosti”. Ukupno ih je čak 1.912, ali riječ je i o sektorima koji ne nude veliku sigurnost, jer je gotovo 900 takvih subjekata danas neaktivno.

S druge strane, od sektora koji imaju barem troznamenkasti broj subjekata, najsigurnijim se čine stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te sektor informacija i komunikacija, u kojima je znatna većina pokrenutih poslovnih subjekata i danas aktivna.
Kada su u pitanju zadruge, njihov svojedobni “boom” očito nije imao pokriće u potrebama – na području Republike Hrvatske u proteklih šest mjeseci ugasilo ih se čak tisuću, a u nešto sporijem ritmu polako se gase i neaktivne zadruge na području Karlovačke županije. Na kraju prošle godine bilo ih je 138, a u ovih šest mjeseci ugašeno ih je devet pa sada na području županije djeluje njih 129. No, one koje su aktivne to i ostaju pa je ta brojka ista – 42. Ostale, čini se, čeka postepeno gašenje. (kaportal.hr)

Facebook Comments