Kolumne Pogled sa strane S vama kroz svaki dan

Gradonačelnikovo prvo polugodište

Počeo bih s pohvalom „Izvješća o radu gradonačelnika Ogulina“ za prvo polugodište 2018. Mislim da do sada niti jedan izvještaj nekog gradonačelnika nije izgledao ovako opremljen. U svih 58 stranica svaka je bila pomno obrađena, u svakoj je bilo puno uložena truda, što cijelom izvještaju daje jednu ozbiljnost i zavidan odnos gradonačelnika prema svojim građanima, ako ćemo građanima zvati i stanovnike ruralnih naselja Grada Ogulina kao jedinici lokalne samouprave.

To je s jedne strane. S druge strane, pak, ima i zamjerki. Prije svega sâm je naslov ispisan nepravilno. Trebali bi se konačno priviknuti da rusizam „izvješće“ treba zamijeniti s hrvatskom riječi „izvještaj“, a da se „Gradonačelnik“ piše malim slovom. Nadalje, vrlo iscrpan Sadržaj na prvim stranicama od Uvoda do razmih Odluka ima na nekim stranicama previše općenito obrazloženje koje ne dozvoljava da se sazna konkretna informacija o ponuđenom sadržaju.

Ja ću nabrojiti one točke izvještaja o kojima sam već pisao sa stručne strane ili, koje doživljavam kao korisnik-građanin. To se uglavno odnosi na komunalnu i prometnu infrastrukturu u samom gradu kao naselju.

Točka 5.4 Projekt rekonstrukcije Hačko-Bolnička (str. 24)

Ovdje očito manjka projekt te ceste da točno znamo kako je zamišljena i što to košta 5,2 mijuna kuna? Ako znamo da 1. faza od Hačka do gimnazije kao dvotračna cesta košta 1,3 milijuna i da se Ministarstvo Gabrijele Žalac velikodušno ubacilo s 15 posto sredstava (200.000 kuna), ja to ne bih nazvao sufinancijerom. Osim toga, cesta Hačko-Bolnička ne služi rasterećenju rotora ili izbjegavanje poplave ukoliko ne bude dvosmjerna u punoj dužini, a ovoga časa gradonačelnik je zaboravio reći da ona ne može biti dvosmjerna jer je Grad odustao od izvlaštenja dijela čestice u suvlasništvu Koprivâ. Iako je Grad uložio dosta sredstava za pripremne radove i dobio građevnu dozvolu, iznenada je odustao od izvlaštenja. Odustajanje nisu prouzročili suvlasnici parcele jer su oni htjeli prodati dio te čestice, ali ne po cijeni od 80 kn/m2, već po cijeni koja zadovoljava kvaliteti toga zemljišta od kojega žive četiri obitelji već preko sto godina. Dogovor nije postignut još od 2004. godine kada je Urbanističkim planom uređenja bila predviđena gradnja te ulice i počeo uzaludni postupak izvlaštenja.

Točka 5.16 Priključak na rotor iz Šetališta Krlenac (str 31)

Ovaj idejni projekt je dosta upitan jer nije uključen priključak na rotor iz smera Struge i za ulazak u Strugu. Svakako bi ovo trebalo rješavati istodobno jer je teško odvagnuti što je prioritet i da li je moguće to uopće ovako izvesti. Struka tu mora dati rješenje jer se na rotoru maloga promjera susreće pet priključaka!

Točka 6.4 vezana na Točku 9.7 Zbrinjavanje otpada i grijanje gradskih četvrti (str 34 i 53)

Ove dvije točke vezane su za vinovnika problema nastalih zbog SKG d.o.o. i njegova direktora bez savjesti i kompetencije za bilo kakv rad u rukovodnom svojstvu. Zbog njegova nerada kažnjena je firma s 25 tisuća kuna, a direktor Ivica Salopek sa 7 tisuća kao odgovorna osoba. To je kriva interpretacija, on ne može biti kažnjen kao odgovoran, jer on to nije. On bi morao biti kazneno gonjen jer je pored odlagališta otpada Sodol kriv i za Točku 9.7 što je uništenjem centralnog grijanja u Vijencu Ive Marinkovića i stambene zgrade na Trgu Zrinskog izazvao ogromne troškove korisnicima grijanja priključenim na te dvije kotlovnice! Vijenac Ive Marinkovića prisiljen je isključiti se iz sustava, osim „Rakete“ i deset stanova na broj 16. Gradonačelnik je obećao da će pozvati sve stanare Vijenca da se uključe u raspravu za novi energent plin, čija instalacija prolazi Bolničkom ulicom, ali se svelo samo na stanare broj 16, kao pilot projekt. Zašto ne i Rakete?

U svom izvještaju gradonačelnik nije spomenuo rješenje problema plavljenja podruma u Vijencu broj 5, kao ni uređenje parkirališta i kanalizacije ispred tih stanova. Obećao je to na mjestu događaja, jer ti problemi postoje već desetak godina! Naime, plavljenje podruma dešava se uslijed neriješene kanalizacije okolnih oborinskih voda.

Piše Krešimir Rendulić

(Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove uredništva, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.)