Gradski vijećnici danas odlučuju o otpisu dugova blokiranim Karlovčanima i izvršenju proračuna u prvoj polovici godine

Hoće li blokiranim Karlovčanima, kako je predložio gradonačelnik, biti otpisani dugovi prema Gradu za komunalna naknadu, najamnine, spomeničku rentu itd., ali, primjerice, ne i za komunalni doprinos ili naknadu za legalizaciju, odlučit će danas Gradsko vijeće.

Uz tu odluku, vjerojatno zbog samo dva tjedna razmaka od prethodne sjednice, te obveze usvajanja izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna do 15. rujna, još je samo pet točaka pred vijećnicima.

Uz odluke o prijavama na različite natječaje, tu je već spomenuto izvješće o polugodišnjem izvršenju proračunu po kojemu su ukupni prihodi i primici s prenesenim viškom iz prošle godine u prvom polugodištu ove godine bili 125,3 milijuna kuna ili 41,3 posto godišnjeg plana, dok su rashodi i izdaci iznosili 101,7 milijuna ili 33,5 posto od plana za 2018. godinu. Aktualnog sata, ne odluče li vijećnici ipak drugačije, ne bi trebalo biti. (kaportal.hr)

 

Facebook Comments