Priznanje grada Ogulina za životno djelo Zorki Erdelez Žgela, za izuzetan doprinos unapređenju promicanja zdravlja, osobito djece

Doktorica Žgela, kako je od milja zovu njeni kolege, rođena je u Vrlici. Medicinski fakultet upisuje i završava na Sveučilištu u Zagrebu a specijalistički ispit iz pedijatrije polaže u Pedijatrijskoj klinici KBC-a Rebro Zagreb.

Cijeli svoj radni i životni vijek posvetila je liječenju djece. Radila je kao pedijatar na Klinici za dječje bolesti KBC-a Banja Luka, zatim početkom rata počinje raditi u Otočcu, najprije u školskoj, zatim u ordinaciji za predškolsku djecu i stacionaru te sudjeluje u dežurstvima Ratne bolnice. U Domu zdravlja Ogulin radi od 1. siječnja 1999. godine, kao nositeljica jednog od dva tima zdravstvene zaštite predškolske djece a također je u dva mandata i zamjenica ravnateljice.

Iako je ispunila zakonske uvjete za mirovinu, zbog nedostatka kadra, ali i ljubavi i brige prema djeci nastavlja raditi, i to ne samo u svojoj ordinaciji. Već godinama je angažirana na pedijatrijskorn odjelu Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin, dežura i za Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije u Ambulanti Josipdol, te osam godina volonterski radi kao vanjski suradnik na Radio Ogulinu u emisiji ,,Radio ordinacija”.

Zaista, naša Doktorica Žgela vjerodostojni je pokazatelj nesebične ljubavi prema djeci i odraslima, što čini njen veliki doprinos unaprjeđenju zdravlja populacije, ne samo Ogulina već i šire.

Facebook Comments