Dan Reformacije

Povodom Dana Reformacije u konferencijskoj dvorani  Pučkog otvorenog učilišta održano je predavanju pod nazivom 501. obljetnica reformacije a u sklopu aktivnosti #SrijedomUPuckom.

Na datum 31. listopada diljem svijeta obilježava se Dan Reformacije. Na taj dan, 1517. godine, duboko ogorčen trgovanjem indulgencijama (oprostima), Martin Luther je na vrata crkve u Wittenbergu izvjesio javnu raspravu sa svojih 95 teza.Time je taj njemački teolog postao začetnikom protestantske reformacije. Lutherova vjerska reformacija imala je dubok utjecaj na kulturne, političke, ekonomske, obrazovne i jezične prilike u svijetu, te se može kazati i da je izmijenila lice svijeta, a što je njega učinilo jednom od ključnih figura europske povijesti.

Predavač je bio Tim Berry, mr. teologije, Souther Baptist Theological Seminary, SAD.

Facebook Comments