Potpisivanje Sporazuma o rekonstrukciji i prenamjeni objekata za potrebe Veleučilišta u Karlovcu

Potpisivanje sporazuma i konferencija za medije o zajedničkoj suradnji na projektu rekonstrukcije i prenamjene postojećih zgrada na nekretnini  Karlovac II ( tzv. „Vojna bolnica“ i „Bosanski magazin“), održat će se u ponedjeljak 5. studenog 2018. godine, u 13:00 sati, u Studentskom centru Karlovac, Frana Krste Frankopana 5 u Karlovcu.
Sporazum o suradnji potpisat će:
•Karlovačka županija,
•Grad Karlovac,
•Veleučilište u Karlovcu
•Studentski centar Karlovac.
Projekt prenamjene nekretnina od izuzetnog interesa za sve sporazumne strane je rekonstrukcija, uređenje i prenamjena: „Vojne bolnice“ u studentski dom i „Bosanskog Magazina“, dijelom u restoran studentske prehrane i dijelom u interpretacijski centar.

Facebook Comments