Mladen Stipetić: Moje je da radim i ispunim očekivanja naših građana

Povod našem razgovoru sa direktorom Poduzetničke zone Ogulin , Mladenom Stipetićem, bila je Odluka Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u Poduzetničkoj zoni. Dotaknut ćemo se, dakako, i ostalih vijesti i aktivnosti iz zone.

Čuli smo za lijepe vijesti odnosno za informaciju oko dobivanja sredstava iz Eu fondova. Možete li našim čitateljima nešto više reći o tome, što ste prijavili, koliko novca vam je odobreno i koje su sada aktivnosti po tom pitanju?

Hvala Vam lijepa na interesu za aktivnosti u Poduzetničkoj zoni i na prilici da Vašim čitateljima mogu pobliže objasniti i ovo Vaše pitanje, a i sva ostala.
Naime točna je informacija da smo uspješno prošli i 2 fazu evaluacije našeg projekta i da smo dobili obavijest o mogućem financiranju bespovratnim sredstvima.
Ovdje bih ukratko podsjetio da je Poduzetnička zona Ogulin u suradnji sa karlovačkom razvojnom agencijom, a u ime Grada Ogulina na raspisani Poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za dostavu projektnih prijedloga za „ Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, prijavila svoj projekt pod nazivom „Poduzetnička zona Ogulin: Nastavak izgradnje novih dijelova prometnica i javne rasvjete te kabliranje nadzemnih vodova“. Poziv je bio otvoren još 2017 god.
Ukupna vrijednost predloženog projekta je 6.975.000,00 kuna.

Ovih dana smo, dakle, dobili obavijest da je naš projekt uspješno prošao sve faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti, izdataka te ocjenu kvalitete i da se upućuje u 3 fazu postupka, a to je samo donošenje Odluke o financiranju.
Također smo dobili i obavijest da se naš projektni prijedlog može sufinancirati u intenzitetu od 85% od ukupnog iznosa što predstavlja iznos od 5.928.750,00 kuna, a preostali dio troškova od 1.046.250,00 kuna predstavlja iznos sufinanciranja projekta od strane samog prijavitelja tj. Grada Ogulina.

Što slijedi nakon donošenja te Odluke o financiranju i tko je donosi?

Odluku o financiranju donosi posredničko tijelo razine 1, a to je u ovom slučaju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, te je dodjela bespovratnih sredstava moguća isključivo temeljem ove Odluke.
Slijedi nam čitav niz aktivnosti od dostave dokumentacije za prethodnu provjeru plana nabave, potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provođenje same javne nabave, odabir izvođača radova itd. Dakle sveukupna i transparentna provedba projektnog prijedloga. Uopće ne sumnjam da ćemo ju uspješno privesti kraju.

Vidimo da si i HDZ i SDP i Nezavisni pripisuju zasluge za dobivena sredstva po natječaju. Kako to komentirate?

A slušajte, kako komentiram. To je bolje i ne komentirati, moje je da radim i da ispunim i njihova očekivanja i očekivanja naših građana, a i svoja , a to je da zona bude pokretač razvoja ovog grada i mjesto budućeg zaposlenja naše mladosti, a tko će si pritom pripisati zasluge je apsolutno nebitno. Ja često znam reći onu staru narodnu „ metak i ordenje u pravilu pogodi krivog čovjeka“.

Kako inače ocjenjujete 2018 godinu? Što ju je obilježilo u zoni i kako ste okončali poslovnu godinu?

Pa mogu reći da se Poduzetnička zona Ogulin itekako pozicionirala na karti poslovnih zona Hrvatske. Naše mjere za privlačenje potencijalnih investitora, kao i izlazak RH iz gospodarske krize i recesije, ali i buđenje gospodarskih aktivnosti u našem užem i širem okruženju rezultirali su povećanim interesom za ulaganja u našu zonu. Osobito smo da tako kažem postali „popularni“ nakon dolaska tvrtke Bjelin, koja je kao što znate kupila trećinu raspoloživog zemljišta u zoni. Prošle godine su i vršili određene pripremne radove i radili na pripremi idejnog projekta za dobivanje potrebnih dozvola i ja očekujem na proljeće snažni početak realizacije njihovog poslovnog plana.
Isto tako tvrtka Reneteh završava svoju poslovnu investiciju, koogeneraciju na biomasu, sada su u probnom radu, a na proljeće se očekuje i intenzivniji početak aktivnosti oko njihove tvrtke kćeri Otočkih vrtova.
Tvrtka Monterra je također pri kraju svog poslovnog plana i oni su zainteresirani i za proširenje svoje proizvodnje na još jednu parcelu, te i tu očekujem nastavak gradnje.
Prihvatili smo i ponudu naše ogulinske tvrtke Metalika , koja će u našoj zoni graditi pogon za proizvodnju protupožarnih i protuprovalnih vrata. Isto tako očekujem da se prihvati i ponuda također ogulinske tvrtke Lidar, koja namjerava izgraditi halu za održavanje svoje i druge mehanizacije, zatim benzinsku pumpu itd. Imamo i dva pisma namjere talijanskih firmi za dolazak u našu zonu.
Bilo je još čitav niz aktivnosti, uveli smo recimo optički kabl u zonu za brzu i stabilnu internetsku komunikaciju, maksimalno smo se angažirali na proširenju zone, odnosno dodijeli zemljišta od strane države. O samom poslovnom rezultatu je još rano govoriti, ali on će svakako biti pozitivan.

Kad ste već spomenuli proširenje zone recite nam u kojoj je fazi realizacije postupak prijenosa vlasništva 40 hektara zemljišta sa države na zonu?

To se dobro razvija. Sam naziv proširenje zone nije baš najadekvatniji, možemo reći da se radi o utvrđivanju obuhvata zone. Naime još 2012 godine prvim Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Ogulin tzv. UPU-6 rezervirali smo da tako kažem državno zemljište veličine cca. 40 hektara u neposrednoj konekciji sa našom zonom. To Vam je sjeverozapadni dio zone prema pruzi Zagreb-Rijeka. Obzirom da je tada zona bila slabo popunjena nije bilo potrebe za aktivacijom ovog plana.
Kako smo sada popunjeni preko 97% prisiljeni smo aktivirati taj proces. Ovdje moram naglasiti da smo u prostorni plan Grada Ogulina uvrstili i 6,5 hektara državnog zemljišta kaje se nalazi iza Semmerlocka, koje ćemo isto tako pokušati dobiti.
Za ovih 40 hektara izradili smo parcelacijski elaborat, na koji nam je Ministarstvo državne imovine u rekordnom vremenu već dalo suglasnost i on se sada nalazi u našem katastru. Nakon formiranja čestica pokrećemo postupak darovanja nekretnina sa RH na Grad Ogulin, čime bi povećali obuhvat zone na 132 hektara i dobili nove površine za potencijalne investitore. Nadam se da ćemo sve to riješiti u ovoj 2019 godini. Na ruku nam ide i novi Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture u kojem stoji da zone koje su popunjene preko 50% imaju pravo tražiti državno zemljište u svrhu proširenja u svoju nadležnost. Mi taj uvjet debelo premašujemo.

Koji su Vam gorući problemi i kakvi su Vam planovi za 2019 godinu?

Što se tiče 2019 godine naglasak će kao što sam i naveo već biti na realizaciji ovog obuhvata zone i na aktivnostima oko realizacije bespovratnih sredstava iz EU fondova. Bit će tu svakako i drugih aktivnosti vezanih uz redovno poslovanje tvrtke, kao i potpora svim projektima koji se upravo odvijaju u zoni kao i onom najvećem koji tek treba početi, a to je realizacija poslovnog plana tvrtke Bjelin.
Ono što smatram najvećim preprekama odnosno problemima sa kojim se susrećemo su pitanje odvodnje otpadnih i oborinskih voda, te prometna regulacija u zoni.

Krenimo sa odvodnjom. Kakvi su planovi po tom pitanju?

Odvodnja oborinskih i otpadnih voda je nužnost za svaku ozbiljniju i poželjniju zonu. Toga smo itekako svjesni, jer želimo našim sadašnjim i budućim investitorima osigurati i taj benefit.
Još davne 2009 godine napravljeno je nekih 250 metara odvodnje u zoni, ali nažalost nikada nije bila u funkciji i opterećena je sudskim procesom između tadašnjeg podizvođača i zone. No to je tema za neke druge prilike. Ovdje je potrebno naglasiti slijedeće. U zoni postoji pročistač otpadnih voda još iz doba Bechtela, koji je doduše u neupotrebljivom stanju, a kojeg želimo iskoristiti kao crpnu stanicu i tlačnim cjevovodom kojeg planiramo iskopati i spojiti sa Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Ogulina. Važno je istaknuti da su čestice kojima bi išla buduća trasa tlačnog cjevovoda u vlasništvu Grada Ogulina tako da su imovinsko pravni odnosi u startu riješeni. Dužina same trase iznosi nešto više od 2 km. Idejno rješenje namjeravanog zahvata je gotovo i očekujemo da će se to ove godine i riješiti. Sama investicija bi došla negdje oko 1,9 mil. kuna.

Drugi problem ste rekli regulacija prometa u zoni. Mislite pritom na izgradnju obilaznice ili nešto drugo?

Da, mislim na izgradnju obilaznice odnosno izmještanje državne ceste D42, čija se izgradnja pokazala prijeko potrebnom. O ovoj temi je gradonačelnik dosta govorio u javnom prostoru i čvrsto stao iza ovog zahvata. Ja mogu samo ponoviti da je izgradnja obilaznice izuzetno važna zbog povezivanja dviju gospodarskih zona, naše i industrijske zone u bivšem DIP-u , te daljnjeg razvoja i širenja postojećih investitora i njihovoj lakšoj komunikaciji.
Tu prije svega mislim na Bjelin, Semmerlock, Monterru, Reneteh, Metis, a i na ove manje investitore, kao i na buduće.
Investicije koje nabrojene tvrtke ostvaruju za posljedicu će imati pojačan teretni promet, a trenutna prometna infrastruktura, kako u zoni, tako i u gradu, ne zadovoljava niti sadašnje potrebe.
Svjedoci ste da je pristup Poduzetničkoj zoni sa državne ceste D42 na spojnu cestu pod kutom od 90 stupnjeva i minimalne je širine za mimoilaženje teretnih vozila. Pa one gužve oko vrtića, pa prijelaz preko pruge u Žegaru, pa skretanje prema bivšem DIP-u. Izgradnja obilaznice se pokazala kao apsolutni prioritet. Na tu temu su i organizirani sastanci sa ministrom prometa, u više navrata sa županom i predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta i taj se projektni prijedlog nalazi u njihovim bazama podataka i planova i ja se nadam početku njegove realizacije. Obzirom da će projekt voditi Hrvatske ceste, na nama je , prvenstveno na gradonačelniku konstantno pritiskanje mjerodavnih, ali i pokušaj da i sami probamo nešto napraviti zašto je koliko znam u predloženom Proračunu i osigurana određena količina novca.

Kad ste već spomenuli Proračun, što će tu biti? On nije donesen, ide privremeno financiranje, izbori za Gradsko vijeće. Kako će se to reflektirati na sve ove aktivnosti kod Vas u zoni?

Teško pitanje, na koje ni sam ne znam odgovor. U ovakvoj situaciji Grad, gradske tvrtke i ustanove , pa i sami građani još nisu bili. Nastala situacija će svakako otežati izvršenje aktivnosti kako kod nas u zoni tako vjerujem i u ostalim gradskim tvrtkama. No iz ove kože ne možemo. Nadam se da će gradonačelnik u suradnji sa povjerenicom Vlade ili obratno iznaći maksimum koji je moguć u ovom trenutku za sve projekte Grada, kao i za normalno funkcioniranje gradskih službi.

Gospodine Stipetiću hvala Vam na razgovoru.

Hvala Vama na interesu za rad Poduzetničke zone.

Facebook Comments